Naturområdet i Livered ska återställas

I Livered finns ett naturområde med kulturhistorisk koppling. På senare tid har många synpunkter kommit in om att det spikats i träd och föremål placerats ut i området. Nu har Mölndals stad beslutat att naturområdet ska städas och återställas.

I kommunen finns flera natur- och kulturstigar med syftet att stärka kunskapen och kontakten till områdets historia. Naturmark är ett område där alla är välkomna och besökare ska lämna ett så litet avtryck efter sig som möjligt.

Spikar i träden och utplacerade föremål

Vid natur- och kulturstigen i Livered har det kommit in ett flertal synpunkter på att föremål placerats ut, linor och presenningar spänts upp mellan träden, att spikar har fästs i träden och att det har målats på berg.

Den orörda naturen ska vara till för alla men det innebär inte att alla kan göra precis som de vill. Det är viktigt att vi som besöker naturområden inte lämnar spår efter oss. I det här fallet har området använts på ett sätt som inte är förenligt med vad ursprungstanken med marken är, säger Joacim Bernvid, enhetschef på fastighetsavdelningen i Mölndals stad.

Kulturhistoriskt område

I kommunens översiktsplan beskrivs området i Livered som ett område med kulturhistoriska lämningar och viktiga naturvärden. Beslutet om att städa och återställa området är taget med hänsyn till att området har ett stort värde för natur- kultur- och friluftsliv. Området ska återställas innan den 1 maj 2021.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad