Allt fler rör sig i naturen - ute är det nya inne

Ulrika Asztély Nilsson arbetar som avdelningschef på tekniska förvaltningen. En avdelning som bland annat ansvarar för stadens allmänna platser så som parker, stadsnära naturmark, motionsspår och leder. Nu berättar hon om hur förvaltningens arbete påverkats av pandemin och vad de gör för att underlätta vardagen för Mölndalsborna.

På myndigheternas rekommendationer var det många som under förra året umgicks utomhus och nyttjade stadens naturområden. Personal på tekniska förvaltningen har fått omprioritera arbetsuppgifter för att möta Mölndalbornas behov.

Under ett år har parker, lekplatser, hundrastgårdar och natur blivit det nya vardagsrummet. Vi har därmed behövt omprioritera många arbetsuppgifter och arbeta på nya sätt vad det gäller exempelvis antal fordon för personalen, städning av offentliga ytor och skötsel av bad- och parkeringsplatser, berättar Ulrika.

Hur har pandemin påverkat ert arbete?

Vi har påverkats jättemycket. Bland annat har vi fått tänka på hur vår personal sköter sina arbetsuppgifter och hur detta går att göra på ett smittsäkert sätt. Personalen behöver kunna hålla avstånd till både varandra och till de som rör sig på gator och i parker och naturmark och samtidigt kunna utföra sitt arbete. En del verksamheter där vi sköter driften har vi periodvis fått stänga ner som till exempel ishallarna, säger Ulrika.

Inför sommaren kom de ansvariga myndigheterna med rekommendationer om att semestra i hemorten eller i sitt närområde. Detta resulterade i att fler Mölndalsbor nyttjade stadens naturområden, vandringsleder och badplatser.

Vi har haft en god beredskap och tack vare vår flexibla personal kunde vi snabbt ställa om. Ett exempel på en omställning från i somras var att vi byggde om parkeringsplatserna vid Sisjön så att det blev tydligare hur man skulle parkera och därmed minska risken för att räddningstjänstens fordon i ett värsta scenario inte skulle kunna ta sig fram.

Personalen på tekniska förvaltningen har under året byggt om grillplatser, renoverat och kompletterat vindskydd och ökat på städfrekvenser på många offentliga platser. Samtidigt har förvaltningen aktivt arbetat med att förmedla aktuell och uppdaterad information på hemsidan, karttjänster och på sociala medier.

Fler rör sig utomhus – trenden håller i sig

Tekniska förvaltningen har märkt att sommarens trend att vistas och umgås i naturen hållit i sig även under hösten och senare in på året. Detta har märkts på antal hundbajspåsar, sopor från luncher, middagar och andra möten i papperskorgarna. Det går åt mer ved i vindskydden, en extra service som personalen förser Mölndalsborna med.

Vi märker det också på antal synpunkter som kommer in till oss. Vi får in många önskemål om behov av naturcykelleder och trafiken på hemsidan har ökat. Många som sköter sitt arbete hemifrån har mer tid att reflektera över sitt närområde och det märks till exempel i antalet synpunkter och önskemål om nedtagning av träd som kommer in till förvaltningen. Personal som möter Mölndalsborna utomhus har fått jättefin direkt feedback, vilket känns väldigt roligt, säger Ulrika.

Tekniska förvaltningen vill att Mölndalsborna ska tycka det är kul att vara ute och upptäcka Mölndals natur. Att mötas ute och att röra på sig är en viktig faktor i välbefinnandet. Därför kommer de inför sommaren 2021 fortsätta att arbeta med att bygga tillgängliga mötesplatser och att aktivt arbeta med att försöka nå så många grupper som möjligt i sin kommunikation på hemsidan och sociala medier.

Tillgänglighet innebär inte bara att fysiskt kunna ta sig till en plats utan också till exempel att kunna hitta och förstå den information som finns på hemsidan. Det bästa vore om det kunde finns något utomhus som lockar alla oavsett vilken typ av personlighet man är, avslutar Ulrika.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad