Så blir konsten i nya badhusets entré

Nu är det klart hur konsten kommer att se ut i entrén till den nya badanläggningen som byggs i Åby Arenastad. Konstnären Fredrika Linder har fått i uppdrag att skapa ett stort konstverk som ska hänga från det nästan tio meter höga taket.

Idéskiss på den blivande konstgestaltningen, av konstnär Fredrika Linder.

Idéskiss på den blivande konstgestaltningen, av konstnär Fredrika Linder.

2020 revs gamla Åbybadet och på samma plats har Mölndals stad börjat bygga upp en helt ny badanläggning. I december började äntligen byggnaden ta form ovan mark. Det nya badhuset beräknas vara klart 2023.

I badhusets entré kommer konstnären Fredrika Linder att skapa ett hängande konstverk i glas.

Sfärer av glas med ett inre liv

I sitt skissförslag skriver Fredrika Linder:

Entréns höjd och rymd inspirerar till något som upplevs svävande. En gestaltning som ger identitet och själ åt huset. En installation som man får höja blicken för att se, men även kan upplevas från de olika våningsplanen och även utifrån.

Hennes konstverk kommer att bestå av ett antal glasobjekt, sfärer i blåst glas i olika storlekar, som för tankarna både till liv som uppstår ur vatten på mikronivå och till planeter svävandes i universum. Glasobjekten ska lysas upp inifrån och skifta i olika nyanser.

Sfärerna hänger tillsammans med ”flygande vattenpölar” i spegelglas, som reflekterar omgivningen tillsammans med sfärerna som skiftar i färg och ljusstyrka. Gestaltningen är tänkt att bestå av ett 30-tal objekt i olika storlekar, från 15 till 65 centimeter i diameter.

Ytterligare en konstgestaltning kommer att placeras i området vid lekbassängen och caféet inne i badhuset. Upphandling av denna konstgestaltning pågår och vi räknar med att ta ett beslut i slutet av året.

Konstgestaltning vid all nybyggnation

När Mölndals stad bygger om eller bygger nya fastigheter så avsätts alltid en viss summa av byggkostnaden till en konstgestaltning. Den nya badanläggningen beräknas kosta runt 500 miljoner kronor och budget för konstgestaltningen till entrén är 650 000 kronor.

Inför en konstgestaltning gör Mölndals stad en offentlig upphandling där yrkesverksamma konstnärer får anmäla sitt intresse för det specifika uppdraget. Till den nya badanläggningens entré handlar det om ett större hängande konstverk. Entrén kommer att ha en takhöjd på närmare tio meter. Konstverket ska vara upplyst och kommer även att synas från byggnadens utsida genom fasadens stora fönster.

I utlysningen kom det in 91 intresseanmälningar, varav två konstnärer valdes ut till att arbeta fram varsitt skissförslag. Sedan valde en jury, ledd av Mölndals stads konstintendent Camilla Lengstrand, ut konstnären Fredrika Linder för uppdraget.

Ny badanläggning 2023

Mölndals nya badhus väntas vara färdigt våren 2023. Det nya badhuset ska innehålla en 50-metersbassäng med åtta simbanor och läktare, samt en 25-metersbassäng med 4 simbanor.

Dessutom blir det två multibassänger, en undervisningsbassäng och ett familjebad med två mindre rutschkanor inomhus och två lite större utvändiga rutschkanor. I det nya badhuset planeras också gym, separat relaxavdelning med en bubbelpool utomhus och ett café.

Kontakt

Camilla Lengstrand 
Konstintendent
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 25
camilla.lengstrand@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad