Daglig verksamhet öppnar 6 april

Förberedelserna är i full gång för att kunna öppna upp daglig verksamhet igen på ett säkert sätt.

Vi ser verkligen fram emot att snart kunna välkomna brukare och personal till våra dagliga verksamheter igen, säger Barbro Olsson, en av enhetscheferna för daglig verksamhet i Mölndals stad.

Stängt sedan november 2020

Daglig verksamhet har varit stängt sedan november 2020 för att minska risken för smittspridning. Under tiden har berörda brukare erbjudits aktiviteter i sina bostäder.

Därför öppnar daglig verksamhet igen

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att daglig verksamhet bör öppna upp igen för att minska risken för psykosocial ohälsa hos brukare.

Många av våra brukare har stort behov av de rutiner och den sociala samvaron som daglig verksamhet bidrar till. Vi bedömer att våra verksamheter kan bedrivas på ett säkrare sätt nu än tidigare eftersom all personal erbjuds snabbtester före varje arbetspass och majoriteten av personal och brukare har erbjudits vaccin. Givetvis fortsätter vi att följa rekommendationerna och håller avstånd till varandra, har god handhygien och använder skyddsutrustning, förklarar Barbro Olsson.

Förbereder för en säker arbetsplats

Nu förbereder verksamheterna för att göra arbetsplatsen så säker som möjligt för såväl brukare som personal. Bland annat ses arbetstider över och ytterligare anpassningar kan behöva göras i lokalerna.

För att vi inte ska bli för många i våra lokaler samtidigt kan vi behöva anpassa våra brukares arbetstider. Det kan leda till att vissa brukare får arbeta färre dagar än tidigare. Vi ser även över våra lokaler för att säkerställa tillräckliga avstånd, berättar Barbro Olsson.

Habiliteringsersättning

Du som har daglig verksamhet kommer att få habiliteringsersättning även för de dagar du inte är på din dagliga verksamhet.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet riktar sig till dig som har intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), eller har en förvärvad hjärnskada. Daglig verksamhet ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad