Träningssärskolan på Katrineberg stängs tillfälligt 

Från och med den 22 mars till och med den 26 mars 2021 stängs undervisningen av för träningssärskolan på Katrineberg.

Sjukdomsfall av covid-19 har konstaterats. Skolnämnden har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland gjort bedömningen att det finns skäl att stänga verksamheten för träningssärskolan under en period för att motverka smittspridning.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad