Fågelinfluensa i Sverige - skydda dina fåglar 

Fågelinfluensa cirkulerar hos både tama och vilda fåglar i Sverige. I vårt län gäller skyddsnivå 2.

Det är viktigt att du som djurhållare är uppmärksam på förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Skyddsnivå 2 gäller i hela Sverige

Det innebär att:

  • Du som håller fjäderfä eller hägnat vilt ska hålla dem inomhus. Om detta inte är möjligt av djurskyddsskäl kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller åtminstone under tak.

  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

  • Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar men finns möjlighet att söka dispens.

Mer information om fågelinfluensan och skyddsnivå 2 finns på Jordbruksverkets webbplats:

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad