Brukare får bestämma om skyddsutrustning

Tack vare lättnader i restriktionerna kan du som bor i särskilt boende, och är fullt vaccinerad, nu själv bestämma om dina besökare ska använda skyddsutrustning i din lägenhet eller inte.

Under pandemin har besökare till våra särskilda boenden följt regionens rekommendationer och använt skyddsutrustning under hela besöket. Nu lättar Smittskyddet i Västra Götalandsregionen lite på restriktionerna.

Vaccinerade brukare får bestämma i sin lägenhet

Brukare som varit fullt vaccinerade i minst två veckor får själva bestämma om deras besökare ska använda skyddsutrustning eller inte inne i deras egen lägenhet.

Ett litet men viktigt tecken på att vi rör oss i rätt riktning. Det känns verkligen jätteroligt att regionen nu bedömer att fullt vaccinerade brukare kan känna sig så pass trygga. Jag tror denna förändring kommer att betyda mycket för både brukare, anhöriga och närstående, säger Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Skyddsutrustning används i allmänna utrymmen

Du som besöker någon i särskilt boende måste fortfarande använda skyddsutrustning när du vistas i de allmänna utrymmena utanför lägenheten, exempelvis korridor och trapphus.

Snabbtester för besökare fortsätter

Du som besöker någon i särskilt boende kommer även fortsättningsvis att erbjudas snabbtester före varje besök.

Besök till korttidsenhet

En korttidsenhet räknas inte som ett särskilt boende. Du som besöker någon på en korttidsenhet fortsätter använda skyddsutrustning under hela besöket, även om personen du besöker bor i ett eget rum.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad