Visir erbjuds till all personal inom förskola och skola

Skolförvaltningen erbjuder nu flergångsvisir till all personal på förskolor och skolor. Detta görs för att minska risken för smittspridning där avstånd inte kan hållas. Personal inom skola och förskola ska också kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Visiren som erbjuds är CE-godkända och når upp till de krav som Arbetsmiljöverket har avseende skyddsutrustning. Visiret är personligt och information om rengöring av detta kommer att gå ut till personalen tillsammans med utskicket av materialet. Personalen har tidigare fått använda såväl munskydd som visir, men har då fått tillhandahålla detta själva.

Vi hoppas att vi på detta sätt kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal känner, säger Fredrik Hellsten, förvaltningschef på Skolförvaltningen.

Personalens arbetsmiljö är viktig

Även om vi alla hjälps åt att hålla avstånd så kan det finnas situationer där det kan vara svårt. Personalrum och lunchrum har visat sig vara sådana miljöer där det är svårt att hålla avstånd till varandra. Även i vissa undervisningsmiljöer kan det uppstå situationer där det är svårt att hålla tillräckligt avstånd till eleverna. I dessa situationer kan visiret komma till användning.

Trots att vi vidtagit många åtgärder i både skolan och förskolan så finns det en fortsatt oro bland personalen. Vi har lyssnat in våra medarbetare och erbjuder nu alla ett flergångsvisir, även vikarier. Det är viktigt att vi fortsätter att hjälpas åt att hålla avstånd och ha en god handhygien, även om visir används, säger Fredrik Hellsten.

Just nu packas alla visir och kommer att skickas ut till alla förskolor och skolor i början på nästa vecka.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad