Fortsatt distansundervisning på gymnasiet till 18 april

Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet kommer fortsätta med 80 % distansundervisning till och med den 18 april.

Den 25 mars kom beslutet från regeringen att de nationella rekommendationerna för fjärr- och distansundervisning avslutas efter den 1 april. Efter detta gäller de regionala rekommendationerna. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar en minimumgräns på 20 procent närundervisning med högst en tredjedel av skolans elever på plats samtidigt.

Det innebär att Krokslättsgymnasiet och Franklins gymnasium kommer att fortsätta med 80% distansundervisning och 20% närundervisning. Undantag kan göras för elever som har extra behov av skolförlagd undervisning.

I första hand måste vi följa rekommendationerna

Vi ser det som någonting positivt att gymnasieskolorna kan öppnas upp men i första hand måste vi anpassa oss efter det regionala smittläget och de regionala rekommendationer som vi har, säger Lena Hellsten, gymnasiechef i Mölndals stad.

 Rekommendationerna kan komma att ändras beroende på det rådande smittläget i länet.

Vi hoppas såklart på att rekommendationerna tillåter oss att öppna upp i högre grad efter den 18 april, förutsatt att smittläget förbättrats i regionen, fortsätter Lena.

Frejagymnasiet fortsätter med undervisning på plats

 Gymnasiesärskolorna har tidigare varit undantagna från besluten om distansutbildning och kommer inte att påverkas av att de nationella rekommendationerna avslutas. Frejagymnasiet fortsätter med undervisning på plats i skolan.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad