Körkort istället för åvc-kort

Den 8 april 2021 installerar vi nya kortläsare på återvinningscentralerna i Kikås och Lindome. Privatpersoner med svenskt körkort ska öppna bommen med sitt körkort istället för åvc-kort. Den andra nyheten är att alla från 18 år får 12 fria besök under 2021.

Terminal för körkort och åvc-kort installeras på Kikås och Lindome återvinningscentral den 8 april. Foto: Lerums kommun

Är du trött på att leta efter åvc-kortet när du behöver lämna grovavfall? Den 8 april installerar vi nya kortläsare på återvinningscentralerna i Kikås och Lindome. Det innebär att du som är folkbokförd i Mölndals stad (oavsett boendeform) och har svenskt körkort, i fortsättningen ska öppna bommen med ditt körkort. Praktiskt, va?!

Med nytt system för inpassering vill vi göra det enklare för Mölndalsborna att lämna grovavfall. Det blir också en besparing administrativt, ekonomiskt och för miljön då många plastkort tillverkas årligen exempelvis på grund av borttappade kort och nyinflyttade kunder, säger Jeanette Hartung, enhetschef på tekniska förvaltningen.

Det nya systemet heter Green Key och hämtar information från folkbokföringsregistret. Ingen registrering krävs första gången du ska använda ditt körkort. Utländska körkort fungerar inte.

Detta händer med de gamla korten

De gamla åvc-korten (vitt kort) slutar att fungera på våra återvinningscentraler när vi sätter igång den nya kortläsaren. Det gör vi när installationen är klar den 8 april.

Göteborg, Kungsbacka, Partille, Lerum, Härryda och Ale installerar också nya kortläsare med samma system, dock inte samma dag. Fram till 16 april kan du använda ditt gamla kort i Kungsbacka och Göteborg. Besök respektive kommuns webbplats för mer information.

Du som saknar svenskt körkort

Du som saknar svenskt körkort har rätt till ett åvc-kort. Du ska då vara folkbokförd på en adress i vår kommun där det finns ett aktivt abonnemang för sophämtning. Åvc-kortet är kopplat till ditt personnummer och du kan endast ha ett kort åt gången. Om du tappar bort ditt åvc-kort spärrar vi av det borttappade kortet innan du får ett nytt.

Ett kort per personnummer ingår i den renhållningsavgift som ett villahushåll eller en hyresvärd eller förening betalar till kommunen. Det är personalen på återvinningscentralen som skapar kortet, ta kontakt med dem.

Åvc-kortet är en värdehandling som du ska vara noga med. För varje extra kort vi behöver producera tar vi 156 kr, inklusive moms. Det betalar du själv på åvc med vanliga betalkort, till exempel Visa och Mastercard. Vi tar inte emot kontanter.

Företag, verksamheter, föreningar

Företag, verksamheter och föreningar hemmahörande i Mölndals stad ansöker om ett åvc-kort för företag (gult kort) för att lämna avfall på kommunens återvinningscentraler.

Vid transport av avfall från verksamhet med personbil eller lätt lastbil (max 3,5 ton) använder ni åvc-kortet mot en kostnad av 300 kronor, exklusive moms, per besök. Kostnaden läggs på nästa faktura. Skulle ni öppna bommen med någons körkort, dras besöket från personen.

Företag som har gult kort sedan tidigare

Ni fortsätter med era gula åvc-kort. Vi läser över dessa till det nya systemet.

Fritidsboende

Du som har ett åvc-kort (vitt kort) som är kopplat till fritidsboendets abonnemang sedan tidigare, behåller det. Vi läser över kortet till det nya systemet. Annars skaffar du ett nytt kort på åvc. Här gäller ett kort per hushåll med 12 fria besök.

Tolv fria besök under 2021

Vi gör också en förändring när det gäller antalet fria besök. Alla privatpersoner över 18 år som är folkbokförda i Mölndals stad får 12 fria besök att använda under 2021. Detta gäller också från den 8 april. Tidigare var antalet besök per hushåll, nu är det per person oavsett boendeform.

När du använt alla dina 12 fria besök, kostar varje extra besök dig 125 kr, inklusive moms. Det betalar du på plats på en återvinningscentral i vår kommun; Kikås eller Lindome. Du som är folkbokförd i Mölndals stad kan inte betala för extra besök hos grannkommunerna.

Varför byter ni kortläsare?

För att förenkla för Mölndalsborna att sortera grovavfall. Det tidigare systemet var av gammal modell och kunde inte längre uppdateras. Under 2020 upphandlade vi ett nytt passersystem tillsammans med Lerum, Härryda, Ale, Partille, Kungsbacka och Göteborg. Det nya systemet innebär dessutom mindre administration för kommunen och mindre kostnader för hyresvärdar, BRF:er och samfälligheter när kort tappas bort eller när boende flyttar ut och nya flyttar in.

Hur fungerar kortläsaren?

När du kommer fram till kortläsaren för du enkelt in ditt körkort i springan. Kortet läses av och bommen öppnas. På displayen visas hur många fria besök du har kvar. Åvc-kortet håller du framför en yta på terminalen. För privatpersoner kommer körkort vara den primära inpasseringsmetoden och för företag, verksamheter och föreningar gäller åvc-kort (gult kort).

Om jag saknar körkort?

Du som saknar svenskt körkort har rätt till ett åvc-kort. Du ska då vara folkbokförd på en adress i vår kommun där det finns ett aktivt abonnemang för sophämtning. Åvc-kortet är kopplat till ditt personnummer och du kan endast ha ett kort åt gången. Om du tappar bort ditt åvc-kort spärrar vi av det borttappade kortet innan du får ett nytt.

Ett kort per personnummer ingår i den renhållningsavgift som ett villahushåll eller en hyresvärd eller förening betalar till kommunen. Det är personalen på återvinningscentralen som skapar kortet, ta kontakt med dem.

Åvc-kortet är en värdehandling som du ska vara noga med. För varje extra kort vi behöver producera tar vi 156 kr, inklusive moms. Det betalar du själv på åvc med vanliga betalkort, till exempel Visa och Mastercard. Vi tar inte emot kontanter.

Vad heter systemet och hur hämtar det information?

Systemet vi går över till heter Green Key, från företaget Omnigon. Det hämtar information från folkbokföringsregistret.

Hur använder ni mina uppgifter?

Passersystemet är kopplat till personnummer och adress. För att kunna identifiera personer lagras personnumret och antal besök i systemet. Kommunen hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR och använder dessa för att vi ska kunna veta vem som lämnar avfall kopplat till antalet besök. Personuppgifterna hämtas och uppdateras från folkbokföringsregistret varje dygn. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Fungerar utländska körkort?

Nej, endast svenskt körkort.

Måste jag registrera mitt körkort första gången?

Nej, det behövs inte.

Vad händer med mitt gamla åvc-kort?

De gamla åvc-korten (vitt kort) slutar att fungera den 8 april när vi aktiverar de nya kortläsare. Undantag för dig som har fritidsboende i kommunen. Dessa kort läser vi över till det nya systemet. Även gula kort som företag använder, kommer vi läsa över till det nya systemet.

Kan jag fortfarande besöka grannkommunernas åvc?

Javisst! Göteborg, Kungsbacka, Partille, Lerum, Härryda och Ale installerar också nya kortläsare, dock inte samma dag. Fram till 16 april kan man använda de gamla korten i Kungsbacka och Göteborg.

Företag, verksamheter och föreningar

När ni ska ska lämna avfall på kommunens återvinningscentraler ska ni använda ett åvc-kort för företag (gult kort). Varje besök kostar 300 kronor, exklusive moms. Kostnaden läggs på nästa faktura. Skulle ni öppna bommen med någons körkort, dras besöket från personen.

Företag som har gult kort sedan tidigare fortsätter med samma gula åvc-kort. Vi läser över dessa till det nya systemet. Företag, verksamheter och föreningar hemmahörande i Mölndals stad och som inte har ett gult kort sedan tidigare, ansöker om det via molndal.se.

Vad innebär det att privatpersoner får 12 fria besök?

Antalet fria besök är inte längre kopplat till ett hushåll. I år har varje person från 18 år 12 fria besök. Exempel: Tre personer är folkbokförda på samma adress, varje person har 12 fria besök.

Kan jag köpa extra besök?

Ja, det går bra. När du använt alla dina 12 fria besök, kostar varje extra besök dig 125 kr, inklusive moms. Det betalar du på plats på en återvinningscentral i vår kommun; Kikås eller Lindome. Vi tar emot de vanligaste betalkorten. Inga kontanter. Du som är folkbokförd i Mölndals stad kan inte betala för extra besök hos grannkommunerna. 

Varför skriver ni att 12 fria besök gäller under 2021?

Vi kommer att följa upp användningen av de 12 fria besöken i slutet på 2021 och efter det återkoppla till våra politiker som då får bestämma om vi ska behålla det eller inte.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad