Plötsligt utbrott av covid-19 inom hemtjänsten

Flera brukare och personal har bekräftats smittade av covid-19 i ett av stadens hemtjänstområden. Snabba och omfattande åtgärder görs för att få kontroll över situationen.

Covid-test. Bild av Fernando Zhiminaicela från Pixabay.

Smittspårning startade omedelbart

Det plötsliga utbrottet av covid-19 är just nu begränsat till ett av stadens sex hemtjänstområden.

När det första fallet bekräftades startade ansvarig läkare smittspårning omedelbart. Under tiden bekräftades ytterligare fall, och då kopplades även Smittskyddet i Västra Götaland in, berättar Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Omfattande testning påbörjad

I samråd med Smittskyddet och ansvarig läkare beslutades att drygt 100 brukare inom det aktuella hemtjänstområdet skulle testas. Den omfattande testningen pågår och beräknas vara klar innan lunch idag.

Vi har fått ringa in extra personal från både kommunal hälso- och sjukvård, hemtjänst och vårdcentral för att kunna genomföra denna insats. Det känns väldigt bra att så många ställer upp och hjälper till med så kort varsel, säger Karin Blomqvist.

Utbrottet utreds

Samtidigt som den massiva smittspårningen genomförs pågår en utredning för att ta reda på hur utbrottet kunnat ske. I förebyggande syfte har personalen i berörd hemtjänstgrupp under morgonen fått en genomgång och uppdatering i de basala kläd- och hygienrutinerna av hygiensjuksköterska från Vårdhygien i Västra Götaland.

Innan detta hände hade vi inte haft en enda smittad brukare inom förvaltningen på över fyra veckor, vilket vi är väldigt tacksamma för. Utbrottet visar att vi inte kan sänka garden det minsta, även om många nu är vaccinerade. Vi måste fortsätta med snabbtester och skyddsutrustning i vårdnära arbete och vi måste hålla distans till varandra både på jobbet och på fritiden, säger Eva Klang Vänerklint, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad