Snabbare rehabilitering i hemmet

Ett helt nytt team ska ge utskrivna patienter en trygg hemgång och bästa möjliga rehabilitering i den egna bostaden.

Behov av vård efter sjukhusvistelse

När du skrivs ut från sjukhuset kan du behöva ytterligare vård- och omsorgsinsatser för att kunna återhämta dig ordentligt. Du kan då ansöka om korttidsvård under en begränsad tid.

Trygg hemgång - korttidsvård i hemmet

Trygg hemgång är en ny insats som ska ge dig den korttidsvård som just du behöver, dygnet runt, i ditt eget hem under en begränsad tid. Insatsen beräknas kunna införas i början av hösten 2021.

Många patienter som skrivs ut från sjukhus vill kunna åka hem. Genom insatsen trygg hemgång kan patienter få den vård och rehabilitering de behöver i sin egen hemmiljö, vilket bidrar till ökad självständighet och snabbare återhämtning, berättar Christina Wadell, verksamhetschef hälso- och sjukvård.

Nytt team tar form

Trygg hemgång innefattar allt från medicinsk vård och rehabilitering till hjälp i hemmet i form av personlig hygien och service.

Nya arbetssätt och rutiner för insatsen trygg hemgång håller nu på att ta form. Ett särskilt team med olika kompetenser ska sättas samman för att utföra insatsen.

Teamet kommer att arbeta tvärprofessionellt och består av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och samordnare. Vi söker nu efter engagerade medarbetare till teamet, både internt och externt, säger Christina Wadell.

Korttidsvård

Du som behöver extra vård och rehabilitering kan få korttidsvård dygnet runt under en begränsad tid. Korttidsvård syftar till att utveckla eller återställa din tidigare funktionsförmåga och självständighet så snabbt som möjligt.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad