Gunnebo slott inför parkeringsavgift

Gunnebo Slott och Trädgårdar inför parkeringsavgift i hela kulturreservatet.

Gunnebo har, i uppdrag av Mölndals stad, ansvaret att vårda och värna hela området som omger Gunnebo - vilket även omfattar Brostugan vid Stensjön och området kring badplatsen vid Rådasjön. Parkeringarna utmed John Halls väg och vid lantgården har länge haft parkeringsavgift, nu införs avgift på alla parkeringar i området. Syftet är dels att förhindra långvarig parkering, dels att stärka skötselinsatser i kulturreservatet.

Det är på parkeringarna vid Rådasjöns badplats, Björkallén och Brostugan som det införs parkeringsavgift efter påskhelgen i början av april. Mölndals parkerings AB, MPAB administrerar avgiftshanteringen.

Gunnebo Slott och Trädgårdar hoppas att besökare ska ha förståelse och hälsar alla varmt välkomna!

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad