Kom ihåg att söka tillstånd för blomlådor på bostadsgator

Mellan den 15 april och 15 november kan ni som har tillstånd ställa ut godkända blomlådor på bostadsgator. Kom ihåg att förnya tillståndet om ni hade tidigare år.

På gator i bostadsområden där hastigheterna upplevs vara för höga kan du och dina grannar ansöka om att få ställa ut blomlådor som farthinder. Blomlådor får ställas ut mellan 15 april och 15 november. Det ska då även finnas godkänd ansökan och grusupptagningen ska vara klar.

Detta gäller för blomlådor

För att få ställa ut blomlådor i gatan ska majoriteten av de boende på gatan samt alla som har blomlådorna i direkt anslutning till sin fastighets in- och utfart, ge sitt medgivande.

Gatan får inte vara trafikerad av buss i linjetrafik och körbanan ska vara minst fem meter bred.

Blomlådorna får, efter godkänd ansökan, vara utställda mellan 15 april och 15 november.

Tillstånd för att använda blomlådor som farthinder gäller för ett år i taget. Har ni haft ett tillstånd året innan ska ni söka om förnyat tillstånd. Alla villkor för att få ställa ut blomlådor som farthinder finns i broschyren Blomlådor som farthinder Pdf, 1.2 MB..

Så ansöker du

Ansökan gör du via e-tjänsten Tillstånd för utställning av blomlådor med hjälp av en e-legitimation. Grannarnas medgivande Pdf, 941.1 kB. ska du skicka med som bifogad fil.

Det går också att skicka in pappersblanketten, där grannarnas medgivande görs på sidan 2. Blanketten och mer information om blomlådor som farthinder hittar du på sidan om blomlådor.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad