Rekordmånga ansökte om feriejobb

Antalet ansökningar om feriejobb för ungdomar i stadens regi är rekordhögt jämfört med tidigare år. E-tjänsten för ansökan var öppen under mars månad och över 750 ansökningar inkom. Ansökan har nu stängt och det är dags att lotta ut och fördela platserna.

Tre tonårskillar på Gunnebo Slott och Trädgårdar. Utomhus, blå himmel och solsken.

Dessa tre Mölndalsungdomar feriejobbade på Gunnebo Slott och Trädgårdar sommaren 2019.

När e-tjänsten för ansökan om årets feriejobb för ungdomar stängde vid midnatt den 31 mars hade rekordmånga ansökningar kommit in – 774 stycken.

Slumpen avgör vilka av de sökande som kommer att få ett erbjudande om feriejobb. Det handlar om ungefär trehundra platser och i år var det Mölndalsungdomar födda 2003 och 2004 som kunde ansöka.

Det rekordstora intresset för feriejobben kopplas till den pågående pandemin och dess negativa påverkan på arbetsmarknaden. Unga har lyfts fram som en av de grupper som drabbas särskilt hårt av detta.

En värdefull inblick i arbetslivet

Ett viktigt syfte med feriejobben är att de ska ge ungdomarna en värdefull inblick i arbetslivet. Feriejobbsplatserna finns främst inom stadens verksamheter och bolag. Arbetet som ska utföras kan handla om exempelvis park och trädgård, vaktmästeri, lokalvård eller sommarlovsaktiviteter för barn.

Årets feriejobb kan påverkas av pandemin

Utgångspunkten är att årets feriejobb ska genomföras enligt plan. Men beroende på hur smittläget utvecklas kan feriejobben komma att påverkas av pandemin. Därför måste både de som ansökt och arbetsplatserna som tar emot feriejobbare vara beredda på att förändringar kan ske med kort varsel.

Vad är skillnaden mellan feriejobb och sommarjobb?

Skillnaden mellan feriejobb och sommarjobb, eller sommarvikariat, i Mölndals stad är att feriejobben är till just för att ungdomar ska få möjlighet att prova på arbetslivet. De ungdomar som anställs inom ramen för feriejobb ersätter inte ordinarie personal. Vid sommarjobb ställs högre krav på den som anställs. Hen ersätter ordinarie personal under sommarsemestern och det finns en åldersgräns på 18 år. Mer information om dessa jobb finns här och ansökan görs via molnal.se/lediga jobb.

Mer information om feriejobb

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad