Fokus på återanvändning och hållbarhet när Campus Mölndal startar sina nya utbildningar

Nu öppnar ansökningarna till Campus Mölndals yrkes- och lärlingsutbildningar med start hösten 2021. För första gången startas nu utbildningarna Möbelsnickare och Solcellsmontör med målet att bidra till ett ökat intresse för yrken där hållbarhet och återanvändning är i centrum.

Yrkes- och lärlingsutbildningarna på Campus Mölndal inriktar sig på att ge studenterna aktuella yrkeskunskaper. Tina Chavoshi Alizadeh är rektor på Campus Mölndal och har tillsammans med branschen arbetat fram de nya utbildningarna.

Det är kanske inte så svårt att förstå hur solcellsmontör är ett yrke kopplat till hållbarhet men även i vår nya utbildning som möbelsnickare vill vi koppla på ett hållbarhetstänkande. Under utbildningen kommer fokus bland annat ligga på att renovera, återanvända eller återskapa material som annars hade slängts, berättar Tina.

Ökad efterfrågan på återanvändning

Vi ser att det finns ett ökat intresse för återanvändning och att folk blir mer och mer kritiska till det köp-och-släng-samhälle vi lever i. Vi vill bidra till detta tankesätt och vårt mål är att skapa skickliga möbelsnickare som fokuserar på återanvändning. På så sätt kan vi påverka branschen men även skapa ett större intresse för återanvändning i stället för att köpa nytt. Vi tror att ju skickligare de som arbetar med återanvändningen är desto större kommer intresset vara från samhället, det är så vi på Campus Mölndal kan bidra, menar Tina.

Tidigare har Campus Mölndal även hållit i yrkesutbildningen Cykelreparatör som fick en hög efterfrågan bland elever. I första hand så startas utbildningar på Campus Mölndal utefter det behov som finns på arbetsmarknaden men även denna utbildning startades med fokus på återanvändning.

Vi såg att det fanns ett behov på arbetsmarknaden då många väljer att slänga och köpa nytt i stället för att reparera och återanvända. Det är ju typiskt för vårt köp-och-släng-samhälle som vi vill försöka komma bort ifrån. Vi tänker även att om fler har möjligheten att reparera i stället för att köpa nytt så kan vi komma ifrån behovet av andra fordon och satsa mer på cykeln som transportmedel för de som bor inuti staden. Vi ser det som att vi sätter en boll i rullning, ingen kan göra allt men alla kan göra något, säger Tina.

Hållbarhet och återanvändning på avancerad nivå

Campus Mölndal har även förhoppningar om att fortsätta utveckla utbildningarna med fokus på hållbarhet och i framtiden kunna starta avancerade utbildningar inom ämnet.

Vi börjar nu med en solcellsmontörutbildning på grundläggande nivå, men vi har förhoppningar framöver att även kunna erbjuda utbildning på avancerad nivå inom exempelvis solcellsteknik. De hade då kunnat anordnas av vår yrkeshögskola och ha inriktning på solcellsprojektering, avslutar Tina.

Du kan läsa mer om utbildningarna på Campus Mölndals hemsida.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad