Motortrafik i naturen

Terrängkörning ingår inte i allemansrätten och du får inte använda motorfordon i skog och mark. Förbudet mot terrängkörning är till för att skydda vår natur och våra djur och gäller i de flesta fall, även om du själv äger marken.

Som markägare kan du få köra i terrängen i direkt samband med jordbruk eller skogsbruk, det gäller dock bara markägaren. Dispens mot förbudet prövas av Länsstyrelsen.

Skador skapas fort men läker långsamt

Att köra i terräng leder ofta till skador på mark och växter. Djupa körspår i våtmarker kan bli till diken som leder undan vattnet. Marken blir torrare och växter och djur som tidigare trivts där blir färre. På lavklädda marker syns skador länge eftersom det tar lång tid för växterna att komma tillbaka. I vattendrag kan sönderkörda bottnar och grumling i vattnet skada vattenlevande växter och djur.

På Länsstyrelsens sida om terrängkörning kan du läsa mer om terrängkörningsförbudet och vad du måste tänka på.

Om du har frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på 010-224 40 00

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad