Stöd till branddrabbade i Lindome

För att ge stöd till drabbade av den omfattande brand som utbröt i ett flerbostadshus i Lindome i lördags har POSOM-gruppen startats upp.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i extraordinära händelser och erbjuder bland annat stödsamtal i svåra situationer.

Skolor och förskolor i beredskap

Kommunens skolor och förskolor i närområdet kommer att ha beredskap för att stötta barn som behöver det. Ta kontakt med ditt barns pedagog om du känner att ditt barn behöver stöd med anledning av branden.

Samlingslokal för drabbade

Svenska kyrkan håller öppet sin församlingslokal måndag till fredag, 19-23 april kl. 16-18 för den som vill komma hit och prata. De kommer även att hålla öppet sin secondhand-butik under vissa tider den veckan för drabbade hyresgäster så att de kan få kläder och andra förnödenheter. Svenska kyrkan kommer att sätta upp anslag i sin lokal när butiken är öppen samt lägga ut det på sin Facebook-sida.

Helgen 24-25 april

Under helgen kommer församlingscentrum att hålla öppet kl 13-16 både lördag och söndag, med personal från Svenska kyrkan på plats.

Samtalsstöd till berörda

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndals stad kommer att ha personal på plats i församlingslokalen under veckan. Om du är drabbad och behöver komma i kontakt med kommunen är du välkommen att kontakta samordnare för familjebehandlare, tel: 0704-54 34 81.

Förbo i dialog med hyresgäster

Fastigheten ägs av Förbo som bemannar med personal i församlingslokalen på tisdag och torsdag mellan kl. 16-18. Förbo har varit i kontakt med alla hyresgäster som är berörda. De kommer även att kontakta alla hyresgäster under den kommande veckan och diskutera vilka behov som finns och vilka frågor som uppkommit. Mer information på Förbos webbplats.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad