Nya e-tjänster för ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning

Språkcentrum har lanserat e-tjänster som du kan använda vid ansökan om och uppsägning av modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan.

Om modersmål

Flerspråkighet är framtidens kompetens. Modersmål, eller förstaspråk, är det språk som en person först lär sig tala som litet barn.

Modersmålsundervisningen utvecklar en flerspråkig identitet, kulturell och språklig kompetens. Forskning visar också att goda kunskaper i modersmålet underlättar språk- och kunskapsutvecklingen i svenska och övriga skolämnen.

Modersmål är ett frivilligt och kostnadsfritt skolämne som undervisas utanför ordinarie skoltid och som eleven får betyg i.

Krav för modersmål

Språkcentrum Mölndal erbjuder undervisning i modersmål om eleven:

  • Har minst en vårdnadshavare som har språket som sitt modersmål.
  • Använder språket i det dagliga umgänget i hemmet och har grundläggande kunskaper i språket.

För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna, finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, krävs inte att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Adopterade barn erbjuds undervisning i annat språk än svenska om eleven har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte talas i hemmet. Dessa bestämmelser gäller även för ensamkommande barn.

Hur gör jag?

Från och med den 19 april kan du som vårdnadshavare till en elev i grundskolan och grundsärskolan ansöka om eller säga upp modersmålsundervisning via Mölndals stads e-tjänster.

Ansökan

Uppsägning

Om du saknar e-legitimation går det bra att vända sig till Kontaktcenter.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad