Ökad smitta på Skånhällaskolan

Efter att flera fall av covid-19 har upptäckts på Skånhällaskolan kommer en klass tillfälligt övergå till distansundervisning. Beslutet har fattats i samråd med Smittskydd Västra Götaland.

Under dagen upptäcktes flera fall av covid-19 på Skånhällaskolan i Mölndal. Flera åtgärder har satts in på skolan för att bryta eventuella smittkedjor och en klass övergår nu till distansundervisning på heltid till den 30 april. Alla vårdnadshavare på skolan har blivit informerade om beslutet.

För att undvika en omfattande smittspridning fattade vi beslut om att låta en klass studera på distans under en period. Vi har även sett till att övriga klasser är så isolerade som det går. Förhoppningsvis lyckas vi bryta eventuella smittkedjor genom dessa åtgärder, säger Annica Karlsson, rektor på Skånhällaskolan.

Fler åtgärder på skolan

För att förebygga smittspridning på skolan har nu extra städ genomförts, där bland annat ytor noggrant desinficeras. Klasserna skiljs åt och ytterligare anpassningar i schemat har gjorts för att elever ska träffas i så små grupper som möjligt.

Skolan är viktig för barns välmående, trygghet och utveckling och så många elever som möjligt ska få närundervisning på skolan. Skolan ska också vara en trygg plats för både elever, vårdnadshavare och personal, därför att det viktigt för oss att kunna införa snabba åtgärder när någonting sådant här inträffar, säger Annica Karlsson.

Ökad smittspridning i regionen

Smittspridningen av covid-19 ökar i regionen och i Mölndal. Skolorna fortsätter att påminna alla elever om att stanna hemma vid symtom. Vid minsta symtom bör du testa dig för covid-19.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad