Årsredovisning för 2020 är klar

2020 var ett år som präglades av coronapandemin och våra verksamheter ställde om och ställde in aktiviteter. Trots pandemin har vi genomfört många stora satsningar. Vi har börjat bygga vårt nya badhus och tagit spadtag för Pedagogen Park och life science-området i Åbro. Styr & Ställ har kommit till stan, vi har öppnat Kontaktcenter Mölndal och kollektivtrafikzonerna har ändrats. I Mölndals stads årsredovisning, som godkändes på kommunfullmäktige den 21 april, finns mycket att läsa om året som gick.

Den 21 april tog fullmäktige ställning till ansvarsfrihet för nämnder och styrelse samt godkände årsredovisningen. I årsredovisningen kan du läsa om hela kommunkoncernens verksamhet. Det finns även intressanta berättelser från medarbetare, som berättar om att vara mitt i krisen och hur verksamheten har ställt om under året.

Några siffror från året som gick

  • Sju av tio har en positiv bild av Mölndals stad.
  • Tre av fyra rekommenderar Mölndal som bostadsort.
  • Under 2020 växte Mölndals befolkning från 69 364 personer till 69 901.
  • 60 procent av stadens personbilar är fossilfria.
  • 350 ungdomar erbjöds feriearbete under sommaren.
  • Resultatet för Mölndals stad 2020 är positivt och slutar på 394 miljoner kronor.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad