Mölndals stad får fortsatt högt betyg av företagen

Idag släpptes resultatet för 2020 års Insiktsmätning, som SKR, Sverige kommuner och regioner, årligen genomför. Med ett totalt NKI-resultat på 75,2 behåller Mölndal sin position som en av toppkommunerna i Göteborgsregionen, genom en delad förstaplats tillsammans med Lerums kommun.

Att företagarna uppskattar det arbete vi gör och är nöjda med den hjälp de får från Mölndals stad betyder otroligt mycket. Vi vill att det ska vara enkelt och effektivt att jobba med oss. 2020 präglades av pandemin, många företag har haft det svårt och vi som stad har försökt att stötta på de sätt som varit möjligt. Att de fortsatt känner tillit till oss känns därför extra bra, säger Mölndals stads näringslivschef Carina Kloek-Malmsten.

Insikt 2020 är den nionde undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet för att gagna företagsklimatet.

Insikt mäter den kommunala servicen inom sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De sex myndighetsområdena som ingår i mätningen är bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och brandtillsyn. Nytt för 2020 är att kommunerna som tillägg kan välja att inkludera upphandling, något som Mölndals stad har valt att göra från och med 2021 då det är ett viktigt område för företagen.

Stabilt höga resultat sedan mätningens start

Mölndals stad är en av de kommuner som sedan Insiktsmätningen startade 2012 levererat ett högt resultat år efter år och kvalar därmed in bland de bästa kommunerna i Sverige i sin kommungrupp. I 2020 års mätning tappar Mölndals stad några enheter jämfört med föregående år, men hamnar trots det på en delad topplacering, tillsammans med Lerums kommun, bland Göteborgsregionens kommuner i årets företagsklimat.

Att vi lyckas bibehålla goda resultat år efter år är naturligtvis otroligt glädjande. Det visar på vårt ihärdiga och strukturerade arbete, där vi använder Insikt som ett verktyg för ständiga förbättringar. Sedan kan vi alltid göra mer och alltid bli bättre. För att lyckas med det är samverkan, interaktion och ständiga dialoger såväl inom staden som mellan politiker, tjänstemän och företagare av stor vikt, säger Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande.

Mölndals stad är framåtlutad med ett rikt näringsliv där det händer mycket. Mölndal har, efter Göteborg, regionens mest internationella näringsliv, här finns 7500 arbetsställen med ett diversifierat näringsliv och fler arbetspendlar in än ut från staden, vilket är unikt för en kranskommun.

Kontakten med näringslivet är viktig och högt värderad för oss. Vi för ständiga dialoger och anordnar nätverksträffar med företagen där vi lyssnar in deras tankar och önskemål, säger näringslivschef Carina Kloek-Malmsten.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad