Fortsatt samverkan för att stötta de som drabbades av branden

Mölndals stad samordnar den samverkan mellan flera aktörer som tillkommit för att stötta de som drabbades av förra helgens omfattande brand i Lindome. Även kommande vecka kommer samverkansmöten att äga rum i syfte att fånga upp gemensamma frågor och säkerställa att drabbade får det stöd som behövs.

Iréne Jansson (längst upp till vänster) är verksamhetschef inom socialtjänsten. Som samordnare för POSOM:s ledningsgrupp har hon lett de tre avstämningsmöten som under veckan hållits med anledning av förra helgens omfattande brand i Lindome. På bilden syns några av deltagarna vid fredagens möte, en av dem var (till höger) Ylva Leitzinger, kyrkoherde i Lindome församling.

Under veckan veckan har tre samverkansmöten hållits inom ramen för det krisarbete som pågår efter förra helgens omfattande brand i ett flerbostadshus i Lindome, som drabbade många enskilda. Mötena syftar till samordning av krisarbetet med fokus på både psykosocialt och praktiskt stöd.

– Krisen förenar och med gemensamma krafter kan vi ge det stöd som behövs. Det är stärkande att se att alla ställer upp när det gäller.

Det säger Iréne Jansson som är verksamhetschef inom socialtjänsten i Mölndals stad och därtill samordnare för POSOM:s ledningsgrupp. POSOM aktiveras vid extraordinära händelser och uppdraget är att stå för psykosocialt stöd. I ledningsgruppen ingår flera av stadens förvaltningar (social- och arbetsmarknadsförvaltningen, skolförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen) samt polisen och Svenska kyrkan.

Johan Magnusson, enhetschef inom socialtjänsten, ingår också i ledningsgruppen för POSOM:

– Vi vet av erfarenhet att när den initiala chocken har lagt sig efter en sådan här händelse, då kommer ofta känslorna; när det som hänt börjar sjunka in. Då kan människor ofta ha behov av annat krisstöd än det mer praktiska som behövs i början. Vi erbjuder samtalsstöd och kan även hjälpa till med att slussa vidare till annat stöd, utifrån vad varje individ behöver.

Både praktiskt och känslomässigt stöd

Vid veckans samverkansmöten – som ägde rum måndag, onsdag och fredag – har även bostadsbolaget Förbo deltagit. Förbo har en nära dialog med de drabbade hyresgästerna och står i första hand för praktiskt stöd i alla de frågor som uppstått, medan POSOM:s huvuduppgift är att stå för psykosocialt stöd i krisen. På så vis kompletterar olika aktörer varandra, allt i syfte att stötta de drabbade så bra som möjligt i denna svåra situation. Vid fredagens samverkansmöte deltog även Hyresgästföreningen. 

Närvaro i helgen

Samverkansmötena syftar till att stämma av läget och fånga upp gemensamma frågor så att risken minimeras för att något "faller mellan stolarna". I fredags diskuterades bland annat upplägget för POSOM:s närvaro i helgen och beslut fattades om att församlingscentrum skulle hålla öppet några timmar både lördag och söndag eftermiddag med bemanning av personal från Svenska kyrkan.

Fortsatt samverkan

Även den kommande veckan kommer gemensamma samverkansmöten att hållas.

– Fokus är att fortsätta finnas där för alla som drabbats. Det kan både gälla stöd med att lösa praktiska frågor och känslomässigt stöd i den oro som många känner. Tillsammans stöttar vi upp och finns till hands i krisen, säger Iréne Jansson.

Mer information

Stöd till branddrabbade i Lindome (2021-04-18)

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad