Besked om feriejobb på väg till de sökande

Feriejobb för ungdomar i stadens regi har en lång tradition i Mölndal. Beskeden är nu på väg till årets sökande – över 750 sökande konkurrerar om drygt 300 platser.

Isabella var en av de Mölndalsungdomar som förra sommaren feriejobbade i stadens regi.

Efter intensivt arbete med att fördela årets feriejobbsplatser och förbereda utskick är beskeden nu på väg till de ungdomar som ansökt. Beskeden skickas ut per pappersbrev och förväntas nå de sökande senast kommande vecka; i bästa fall får många sitt besked redan den här veckan.

Drygt 300 platser

Antalet sökande till sommarens feriejobb är i år rekordhögt – över 750 ansökte via e-tjänsten som var öppen under hela mars månad. I år var det Mölndalsungdomar födda 2003 och 2004 som kunde ansöka och omkring 310 av de sökande kommer att få erbjudande om en feriejobbsplats. Den som inte får ett erbjudande sätts upp på reservlistan.

Rekordstort intresse med koppling till pandemin

Det rekordstora intresset för årets feriejobb kopplas till den pågående pandemin och dess negativa påverkan på arbetsmarknaden. Unga har lyfts fram som en av de grupper som drabbas särskilt hårt av detta.

Beredskap för anpassningar utifrån läget

Utgångspunkten är att årets feriejobb ska genomföras enligt plan men beroende på hur smittläget utvecklas kan feriejobben komma att påverkas av pandemin. Därför måste både de som ansökt och arbetsplatserna som tar emot feriejobbare vara beredda på att förändringar kan ske med kort varsel.

Mer information

Frågor och svar om feriejobb.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad