Senaste nytt från kommunstyrelsen

Onsdagen den 28 april hade kommunstyrelsen sammanträde. Kommunstyrelsen gav ett uppdrag om att upprätta detaljplan för bostäder inklusive
äldreboende för en fastighet i centrala Lindome. Det togs också beslut om att till kommunfullmäktige föreslå att taxan för alkoholserveringstillsyn och serveringstillstånd 2021 sätts till noll kronor, som en lättnad för företagen under pandemin.

Äldreboende och bostäder i centrala Lindome

Stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram en detaljplan inom fastigheten Fågelsten 1:108. Området ligger väster om järnvägen i centrala Lindome, i anslutning till korsningen Spårhagavägen - Flyttfågelvägen. Det föreslagna planområdet är idag obebyggt. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inklusive äldreboende inom fastigheten. Bebyggelsens struktur, gestaltning och omfattning inklusive parkeringsplatser kommer att prövas i arbetet med detaljplanen.

Nolltaxa för alkoholserveringstillsyn och serveringstillstånd 2021

Under 2021 föreslås en nolltaxa för alkoholserveringstillsyn och serveringstillstånd. Åtgärden är en del av det paket av åtgärder som Mölndal har tagit fram för att stötta näringsidkare under pandemin. Kommunfullmäktige tog beslut om nolltaxa den 26 maj 2021. Det är en tre veckor lång överklagandetid.

Alla punkter från sammanträdet

Du kan ta del av samtliga ärenden samt kallelsen till sammanträdet.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad