Bara den som fyllt 18 får feriejobba inom vård och omsorg

Den här veckan har många av de ungdomar som ansökt om feriejobb fått sina besked. Även i år är det, på grund av pandemin, bara ungdomar som är 18 eller äldre som får feriejobba inom vård och omsorg.

För två år sedan feriejobbade Petter i köket på Gunnebo Slott och Trädgårdar, här tillsammans med Hannes som var en av handledarna.

Den här veckan har många av de över 750 som ansökte om att få ett av de eftertraktade feriejobben i stadens regi fått sina besked. Alla besked skickades iväg med post i början av veckan, så om du ansökt men inte fått besked än, bör det komma fram under veckan som kommer (3-7 maj).

Feriejobben har en rad olika inriktningar och de flesta finns inom stadens verksamheter och bolag. Det kan exempelvis handla om parkarbete, lokalvård eller sommarlovsaktiviteter för barn.

SKR har tagit fram riktlinjer

Liksom förra sommaren är det bara ungdomar som är 18 eller äldre som tas emot för feriejobb inom vård och omsorg.* Detta beror på pandemin och ligger i linje med de riktlinjer som SKR (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram för kommunala feriejobb för ungdomar och med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om unga i arbetslivet.

Påverkat fördelningen av platser

Fördelningen av årets feriejobb har påverkats av att alla platser inom vård och omsorg måste erbjudas sökande som fyller 18 senast när feriejobbet börjar.

Mot bakgrund av detta har omkring tjugofem ungdomar som feriejobbade 2020 fått ett erbjudande om feriejobb även i år – detta trots att stadens anvisning för feriejobb säger att den som har feriejobb en sommar, ska prioriteras i andra hand om hen ansöker även året därpå.

Förklaringen till detta är att ett antal platser inom vård och omsorg annars hade stått tomma då de inte kan erbjudas sökande som är under 18. Att ett antal tillgängliga feriejobbsplatser inte skulle komma till användning hade varit en förlust både för ungdomarna och för arbetsplatserna, inte minst med tanke på det tuffa läge som just nu råder för unga på arbetsmarknaden.

Krock med skolstarten för några

Det har visat sig att höstterminen på en del gymnasieskolor börjar under sista veckan av den tredje feriejobbsperioden. Hittills har ett fåtal av de ungdomar som erbjudits en plats under denna period hört av sig om att de börjar skolan före den 20 augusti, vilket är sista dagen i feriejobbsperiod 3. Perioden omfattar tre veckor (precis som period 1 och 2).

Arbete pågår för att se hur detta kan lösas; steg ett är att ta reda på hur många detta gäller av de totalt drygt sjuttio ungdomar som erbjudits feriejobb under den tredje perioden.

Totalt är det drygt 310 Mölndalsungdomar som i år får möjlighet att skaffa värdefull arbetslivserfarenhet genom ett feriejobb i stadens regi.

Mer information

Frågor och svar om feriejobb.

* Det finns dock ett undantag och det är de fyra feriejobbsplatserna på vård- och omsorgsförvaltningens kanslienhet. Där är arbetsuppgifterna administrativa och feriejobbet innebär ingen direkt kontakt med brukare; dessa feriejobbsplatser inom vård- och omsorgsförvaltningen har därför kunnat erbjudas ungdomar som är under 18.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad