EU-projekt stöttar unga i riskzon 

Har du märkt att det börjar bli grönare utomhus i Mölndal? Då kanske du har sett en av våra affischer för InVux. Sedan 2019 arbetar Mölndals stad för att skapa bättre utbildningsmöjligheter och/eller arbete för unga i riskzon. 

InVux är ett fyraårigt projekt finansierat av Europeiska socialfonden. Målet är att unga ska komma ur isolering och eventuellt utanförskap och i stället få uppleva friheten med att ha sysselsättning och kunna försörja sig själva. På så sätt får de möjligheten att tro på sin egen framtid.

Mirjam Rissanen Hjorth är projektledare för InVux och menar projektet kommer hjälpa unga att enklare få rätt hjälp från kommunen.

Tidigare har dessa ungdomar själva behövt söka upp de olika delar av kommunen där de kan få hjälp, något som kräver en ganska stor insats av individen. Det är inte alla som klarar av detta när de befinner sig i situation där de är i behov av stödinsatser. Det blir väldigt många olika steg om individen ska vända sig till studie- och yrkesvägledningen, arbetsförmedlingen, psykiatrin och aktivitetsansvaret för att få den hjälp hen behöver. Med InVux så hamnar fokus i stället på individen som kontaktar oss och sen ser vi till att hen erbjuds den hjälp som behövs, säger Mirjam.

Ingen ska falla mellan stolarna 

Sedan två veckor tillbaka har InVux börjat sätta upp gröna affischer runtom i staden för att informera om projektet. 

Det är viktigt att dessa unga känner att det finns hopp och hjälp att få inom kommunen, de måste veta att vi inte låter dem falla mellan stolarna. Det är kommunens uppgift att se till att vägen till vuxenlivet präglas av motivation, framtidstro och stärkt tilltro till egna förmågor och möjligheter, avslutar Mirjam.

Ett normkritiskt perspektiv  

Vi tycker det är viktigt att unga ska få möjligheten att utnyttja all sin potential och hitta sysselsättning som passar just dem. Därför arbetar vi alltid med att visa arbetslivets möjligheter utifrån ett normkritiskt perspektiv. Ingen ska behöva göra sina framtidsval utefter stereotyper så som exempelvis könsroller. Varje individ är unik och därför är det viktigt att sysselsättningen alltid blir individanpassad, menar Mirjam. 

Hopp om förlängt projekt 

Projektet avslutas 2022 men förhoppningen är att projektet förlängs. 

Som med mycket annat har det blivit svårare att träffa dessa ungdomar och unga vuxna under pandemin. Vi har så klart anpassat oss men de personliga mötena med dessa individer är kärnan i projektet och därför hoppas vi på att ESF förlänger projektet, avslutar Mirjam.

Känner du någon ung som behöver stöd? Mer information om projektet hittar du på Mölndals stads hemsida.

Logotyper för Mölndals stad, Göteborgsregionen och Europeiska socialfonden.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad