Minskat matsvinn i våra skolor

Vi satsar stort för att minska matsvinnet i våra förskolor och skolor. I samarbete med Generation Waste inför vi ett nytt mätverktyg som gör det lättare att planera måltider och minska svinnet.

Under våren har ett framgångsrikt pilotprojekt genomförts på 10 skolor runt om i Mölndal tillsammans med organisationen Generation Waste. Kommunen har nu tecknat ett avtal med organisationen och från och med måndag 10 maj kommer 25 skolor att börja väga och mäta svinnet i skolköken. Målet är att minska matsvinnet till max 45 gram per portion.

Miljömässiga och ekonomiska vinster

Produktionen av mat står för en stor del av den klimat- och miljöpåverkan som vi människor orsakar. Minskat matsvinn bidrar till både en lägre klimatpåverkan och ekonomiska fördelar.

- Det finns stora fördelar med att mäta matsvinn. Det är först när man blir medveten om vad man slänger som man kan börja göra något åt det. Och när du ser vad du slänger så börjar du ju tänka till lite mer och komma på nya saker som man kan göra i stället. Som till exempel att baka bröd på grönsaksrester eller att göra om en överbliven pizzasallad till humus. Det blir en stor vinst både ekonomiskt och miljömässigt säger Stefan Olsson, som jobbar som kock på serviceförvaltningen och är verksam vid Hallenskolan i Mölndal.

Digitalt verktyg gör det enkelt att mäta

Många kommuner, så även Mölndal, arbetar redan med att reducera matsvinnet i alla led, från inköp till gästens mat på tallriken. Det nya för Mölndals stad är det digitala mätverktyg som Generation Waste tillhandahåller. Registreringen i mätverktyget genererar matsvinnsrapporter varje månad. Med rapporterna kan man jämföra matsvinnet från föregående månad med innevarande månad.

Att det är enkelt att arbeta i verktyget är en viktig faktor för personalen i köken.

- Vi väger allt svinn separat, både kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Allt det här registrerar vi sedan digitalt i mätverktyget som vi har i våra paddor i köken. Det är enkelt att jobba med verktyget. Programmet är väldigt lätt att förstå och det är smidigt att lägga in mängder i programmet. Skulle man råka lägga in fel värden så är det lätt att korrigera, säger Stefan Olsson.

Globala, regionala och lokala mål kring matsvinn

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till år 2030. Det har Sverige anammat och det finns med i den nationella livsmedelsstrategin. Att minska matsvinnet ingår också i de nio klimatlöften som Mölndals stad åtagit sig för 2021, kopplat till kraftsamlingen Klimat 2030 -Västra Götaland ställer om.

- Vi ser fram emot att nu komma i gång på allvar och reducera matsvinnet, säger Sarah Bengtsson, verksamhetschef vid Mölndals Stads serviceförvaltning. På så sätt minskar vi stadens klimatpåverkan och skapar ytterligare effektivitet i våra verksamheter.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad