Lovskola för elever i grundskolan

Lovskolan riktar sig till de elever som gått ut årskurs 8 och som behöver utökad undervisning i ett eller flera ämnen för att nå behörighet till gymnasieskolan. Är du intresserad av att delta? Prata med rektorn eller din mentor senast 31 maj.

Vilka kan delta?

Lovskola är något för dig som går i årskurs 8 och som behöver utökad undervisning i ett eller flera ämnen för att nå behörighet till gymnasieskolan. För dig som gått ut årskurs 9 utan behörighet till ett nationellt program har du också rätt att få studera vid lovskolan och möjlighet till prövning för nytt betyg. Prövningen sker i det ämne du fått undervisning i.

Deltagandet i lovskolan är frivilligt och plats erbjuds av skolan. Vårdnadshavare beslutar sedan om eleven ska gå i lovskolan. Närvaroplikt under lovskolan gäller, precis som under terminstid.

När är lovskolan och hur ser dagarna ut?

I år kommer vi att arrangera lovskolan från 14 juni till och med 24 juni. Schemat kommer att sträcka sig mellan 08.15 och 15.00. För en bra start på dagen kommer vi gemensamt att börja varje skoldag med frukost. För att du ska orka prestera under dagen kommer vi servera fika och lunch.

Lovskolan kommer att hållas på Fässbergsskolan i Mölndal.

Vill du vara med?

Prata med elevens rektor eller mentor för mer information. Anmälan sker via elevens vanliga skola.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad