Avståndsvärdar påminner i skolor

Högstadieskolor har erbjudits att använda sig av avståndsvärdar för att påminna om myndigheternas rekommendationer under pandemin. Värden arbetar aktivt för att motverka trängsel i skolans lokaler.

Avståndsvärdar är personer som rekryterats och anställts under tidsbegränsade uppdrag. Sinntorpsskolan är en av skolorna som anställt en avståndsvärd.

Vi har en person inne som är anställd fram till sommarlovet. Avståndsvärden hjälper till att påminna om att hålla avstånd i exempelvis matsalen och korridorerna, berättar Marie Nyström, rektor på Sinntorpsskolan.

Många sätt att påminna

På Sinntorpsskolan har många åtgärder redan införts. Till exempel har matsalen färgkodade områden för att hålla isär klasserna.

Även om vi har ett fungerande system finns det ett behov av att ha någon som påminner om att hålla mattiderna, att inte trängas och att tvätta händerna. Tidigare var det lärarnas arbetsuppgift vilket slukade mycket arbetstid och vi såg att det på sikt kunde påverka kvaliteten på pedagogiken. Avståndsvärden avlastar nu lärarna och annan skolpersonal vilket är jätteuppskattat, säger Marie Nyström.

Andra åtgärder som gjorts är bland annat att skolorna använt sig av kommunens egendesignade golvdekaler, med uppmaning om att hålla avstånd. Dekalerna kan användas i utrymmen där trängsel kan uppstå, som exempelvis personalrum och skolcaféer.

Vi har vidtagit många åtgärder och arbetar aktivt med att elever och lärare ska hålla avstånd, ha en god handhygien och att skolan ska kännas trygg för alla. Avståndsvärdens arbete är väldigt uppskattat, genom dialog och med enkla medel uppfyller vi syftet med att ha hen där, berättar Marie Nyström.

Om arbetet

Erbjudandet om avståndsvärdar har gått ut till alla skolor. Fyra skolor har tackat ja och har minst en person inne som arbetar som avståndsvärd. Personal har rekryterats från andra verksamheter i kommunen och också från externt håll. Hur arbetet med avståndsvärdar kommer se ut till hösten beror på hur smittspridningen ser ut och om det kommer finnas ett behov i skolorna.

Förlängda regionala rekommendationer

Västra Götalandsregionen har förlängt de regionala rekommendationerna till 6 juni. Det är fortsatt viktigt att bland annat:

  • Stanna hemma vid minsta symtom.
  • Avstå från icke nödvändiga resor.
  • Umgås bara med dem du normalt träffar.
  • Hålla avstånd, tvätta händerna noga och ofta.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad