Pengaregn över Skapande skola

Mölndals stad har beviljats 2 275 000 kronor i bidrag från Kulturrådet för satsningar inom Skapande skola! Det rekordhöga beloppet ska användas till kulturaktiviteter i grundskola och grundsärskola.

För andra året i rad har Mölndals stad beviljats alla medel som sökts och kan genomföra alla planerade insatser.

Vi är så glada att Kulturrådet tror på våra initiativ och vill stötta oss i våra satsningar på kulturaktiviteter för barn och unga, säger Maria Wilhelmsson, samordnare för Skapande skola och Kulturgarantin i Mölndal.

De nya Skapande skola-aktiviteter som planeras till nästa läsår är musikproduktion i åk 7 och skapa text och musik i åk 4. I åk 6 är tanken att eleverna ska få delta i Street Art: Måla Mölndal, som blir en del av Mölndals stads 100-årsfirande.

Klasserna ska tillsammans med en street art-konstnär måla elskåp och andra typer av serviceskåp och servicebyggnader i skolans närmiljö. De gör ett avtryck som blir bestående, säger Maria Wilhelmsson

Kultur för alla

Skapande skola-aktiviteterna ingår i Mölndals stads satsning på Kulturgarantin. Den ser till att alla elever i stadens kommunala förskola och grundskola får ta del av, och själva delta i, minst en kulturaktivitet varje läsår.

Läsåret 21/22 ska Skapande skola-pengarna användas till följande aktiviteter:

 • Grundsärskola: Dansföreställning och dansworkshop samt skulptera med lera
 • Förskoleklass: Berättarworkshop
 • Åk 1: Dansworkshop
 • Åk 2: Tumpiano
 • Åk 3: Animerad film
 • Åk 4: Skapa text och musik
 • Åk 5: Serieteckning och författarsamtal
 • Åk 6: Street Art “Måla Mölndal”
 • Åk 4–6: Jazzparad på skolgården
 • Åk 7: Musikproduktion
 • Åk 8: Författarsamtal och novellskrivande samt filmskapande
 • Åk 9: Dansworkshop

I Kulturgarantin ingår även aktiviteter från Mölndals stadsmuseum, Mölndals stadsbibliotek, Mölndals Kulturskola och Gunnebo Slott och trädgårdar.

Kulturgarantin är ett samarbete mellan Skolförvaltningen och Kultur-och Fritidsförvaltningen och är en av strategierna i stadens barn- och ungkulturplan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad