Fritidskorten gäller inte under sommaren 2021

På grund av rådande smittspridning och rekommendationer har Västtrafik beslutat att inte erbjuda sommarlovskort under sommaren 2021. Det påverkar Mölndals stads fritidskort.

Uppdaterad information 1 juni

Västtrafik har nu öppnat för att ändå erbjuda fria sommarlovskort, om förutsättningarna tillåter det. Förutsättningen är att Folkhälsomyndigheten ska ändra sina föreskrifter om begränsning av antalet passagerare i kollektivtrafiken. Det beslutet måste ske senast 22 juni för att Västtrafik ska kunna skicka ut ett sommarlovskort. Det kortet gäller i så fall från 15 juli. Mer information kommer efter den 22 juni.

Ordinarie nyhet publicerad 12 maj:

Västtrafik har bestämt att inte erbjuda tillköp av sommarlovskort under 2021. Det gäller för alla av regionens kommuner. Beslutet har Västtrafik tagit för att följa Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring minskad smittspridning av sjukdomen covid-19.

Det innebär tyvärr även att Mölndals stads befintliga fritidskort till elever i årskurs 7-9 inte heller kommer att gälla under sommarlovet 2021. Fritidskorten kommer alltså inte att fungera under perioden 19 juni – 9 augusti 2021.

Detta gäller för ditt kort

Befintliga fritidskort gäller:

  • Fram till och med den 18 juni.
  • Från 10 augusti till och med 15 september.

Spara därför ditt kort då det gäller drygt en månad efter sommarlovet.

  • Kortet gäller inte den 19 juni – 9 augusti 2021.

Du behöver då köpa biljett om du åker kollektivt. Om du åker utan giltig biljett riskerar du att få betala tilläggsavgift vid biljettkontroll.

Kommande fritidskort

Du som kommer att gå i årskurs 7-9 under läsåret 2021/2022 kommer att erbjudas ett fritidskort för det läsåret. Exakt hur det fritidskortet kommer att gälla och hur du får det kommer det mer information om senare.

Frågor och svar

Varför påverkas Mölndals befintliga kort?
Svar: I det kort som Mölndals stad delat ut ingår laddningen "Fritid jul-/sommarlov 00-24" som gjort att kortet gällt över sommarlovet. Den laddningen gäller inte under 2021. Därför kommer inte Mölndals befintliga kort att fungera.

Beslutet fattades av Västtrafik enligt följande motivering:

Västtrafik arbetar för att uppfylla Folkhälsomyndighetens föreskrifter för kollektivtrafik, vilka ställer krav på att se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel, begränsa antalet passagerare per fordon samt informera passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning. Att tillåta skolungdomar att resa fritt under sommaren skulle tvärtom innebära ett ökat resande, i en tid då Västtrafik uppmuntrar till att inte resa tillsammans alls.

Smittskydd Västra Götaland konstaterar att smittspridningen fortsätter, att fler och fler yngre personer vårdas på sjukhus, att nya mutationer är på gång och att flera kommuner längs kusten uttrycker oro över att resandet dit skall öka under sommaren. Mot den bakgrunden är Smittskydd Västra Götaland tydliga i sin avrådan från att skapa incitament för ett ökat resande. Västtrafiks ägare VGR(Västra Götalands Regionen) är tydliga med att Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Västra Götalands råd och rekommendationer är att betrakta som skall-krav för regionens verksamheter.

Mot bakgrund av ovanstående har Västtrafiks ledning fattat beslut om att inte tillåta tillköp av sommarlovskort (Fritid jul-/sommarlov 00-24) 2021, för någon av regionens kommuner. Västtrafiks styrelse informeras om beslutet på styrelsemötet den 22 april.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad