Vinnare av Miljöpriset 2021

Vi säger grattis till Marie Fischer och personalen på Mölndals pastorats kyrkogårdsförvaltning som är årets vinnare av miljöpriset. De prisas bland annat för sitt arbete med biologisk mångfald på kyrkogårdarna.

Miljönämndens motivering

”En kyrkogård är en plats för minnen och stillhet. En plats för reflektion, en plats för det som varit och det som kommer.
I Mölndals pastorat har kyrkogårdarna nu också en stark miljöprägel. Arbetet har bland annat riktats mot biologisk mångfald på flera sätt, miljövänligare maskiner och produkter, samt nya planteringsstrategier. I det stora är det livets cirkularitet som nu är så tydligt manifesterat genom hur man nu arbetar miljöorienterat med sina kyrkogårdar. Detta vill Miljönämnden uppmärksamma genom att tilldela Marie Fischer, Kyrkogårds- och fastighetschef, och personal på Mölndals pastorats kyrkogårdsförvaltning 2021 års miljöpris i Mölndals Stad.”

Mer information om hur kyrkogårdsförvaltningen jobbar med biologiks mångfald hittar du på Svenska kyrkans webbplats

Mölndals stads miljöpris

Mölndals miljöpris är ett hederspris som är instiftat av miljönämnden i Mölndals stad och årligen delas ut som en uppmuntran till pristagare som aktivt verkat för att förbättra miljön i kommunen. Samtliga nomineringar bedöms av miljönämnden som fattar beslut om vem som vinner.

Nomineringen pågick från januari till mars 2021 och totalt kom det in nomineringar till 13 olika personer eller verksamheter.
molndal.se/miljopris kan du läsa mer om miljöpriset liksom vilka som vunnit tidigare år.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad