Åtgärder mot vildsvin på gång

Just nu planerar vi vilka åtgärder som ska genomföras för att minska problemen med vildsvin i Balltopsområdet.

Åtgärderna planeras av stadens olika förvaltningar i en gemensam kraftsamling. Kortfattat innebär åtgärderna tre punkter – röjning av vegetation i det aktuella området, instruktioner kring hantering av trädgårdsavfall, samt fokus på ökade jaktinsatser.

Vi har full förståelse för närboendes frustration över att vildsvinen kommer så nära ens boendemiljö och tror och hoppas att åtgärderna kommer att skapa en förbättring av situationen, säger Niklas Nilsson, tf. markförvaltare.

Vad händer nu?

När åtgärderna är klara så kommer ett informationsbrev skickas direkt till boende och samfälligheter i Balltorp samt till jaktlagen. Det väntas vara klart om några veckor. Det kommer också att presenteras här på kommunens webbplats.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad