POSOM-insatsen efter branden i Lindome avslutas

Många förlorade sina hem vid den omfattande brand som utbröt i ett flerbostadshus i Lindome i mitten av april. Nu avslutas den POSOM-insats som påbörjades i samband med händelsen för att säkerställa samtalsstöd med mera till de drabbade.

POSOM står för ”psykosocialt omhändertagande” och består av representanter från kommunen, polisen och Svenska kyrkan. POSOM kan aktiveras vid olyckor och kriser av olika slag och omfattning.

POSOM aktiverades samma helg som branden brutit ut. För de drabbade har det funnits möjlighet till stödsamtal både i grupp och individuellt under dessa veckor, både i församlingscentrum i Lindome varje tisdag och torsdag då personal från Svenska kyrkan och krisstödjare från socialtjänsten funnits på plats, och även via telefon eller andra forum och kanaler.

Kommunen har även sett till att ta en uppsökande kontakt med alla drabbade för att fånga upp eventuella behov av stöd. De praktiska frågorna kring lägenheterna och tillfälligt boende för alla som behöver det, ansvarar hyresvärden Förbo för.

Ett gott samarbete

En viktig del i POSOM-arbetet är att knyta ihop de olika delar av samhället – kommunen, kyrkan, polisen och civilsamhället – som kan bidra på olika sätt när en kris har uppstått. Den här gången har även Förbo haft en central roll i arbetet utifrån sin roll som hyresvärd. Från civilsamhället har Hyresgästföreningen tagit ett stort ansvar.

För att hålla samman arbetet och fånga upp viktiga frågor, har regelbundna möten hållits med representanter från de olika aktörerna; första veckan så ofta som varannan vardag och så småningom en gång i veckan. Mötena har letts av Iréne Jansson, verksamhetschef inom socialtjänsten och samordnare för POSOM.

– Varje gång en kris inträffar ställer alla upp för att vi tillsammans ska kunna stötta de som drabbats, och det är fantastiskt att se. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit under denna månad, säger Iréne Jansson.

Fortsatt stöd

Den formella POSOM-insatsen avslutades i måndags men församlingscentrum i Lindome fortsätter fram till mitten av juni att ha öppet för krisstöd kl 16-18 varje torsdag. Stöd för de drabbade finns förstås också tillgängligt i den ordinarie verksamheten genom exempelvis elevhälsan och socialtjänsten. Drabbade som behöver komma i kontakt med kommunen kan liksom tidigare höra av sig på 0704-54 34 81.

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad