Fladdermusvänlig belysning vid ny gång- och cykelbana

Utmed Bäckravinsgatan och i skogen bredvid har Mölndals stad byggt en ny gång- och cykelbana. På en del av den är det en ny typ av LED-belysning som är anpassad för att gynna djurlivet i området.

Längs Bäckravinsgatan och i skogsområdet bredvid har Mölndals stad kompletterat gång- och cykelvägsnätet med en cirka 700 meter lång ny gång- och cykelväg.

Det har funnits en gång- och cykelväg en bit på Bäckravinsgatan, ungefär till Göteborgs vattenverk, sedan har gående och cyklister hänvisats till gatan fram till kommungränsen vid Delsjömotet.

Genom denna nybyggnad blir det mer trafiksäkert för alla trafikanter i området då det är gång- och cykelväg hela sträckan, säger Mathias Johannesson, projektledare.

Det är många pendelcyklister som använder området idag och får nu en tryggare resa till och från sina arbeten i till exempel Flöjelbergs- och Lackarebäcksområdet. Detsamma gäller alla som är ute och promenerar i området och även de transporter som sker till vattenverken i området.

Ny djurvänlig LED-belysning

Ungefär 400 meter av gång- och cykelvägen går genom skog. Då det finns fladdermöss i området har Mölndals stad valt en ny typ av belysning på den sträckan.

Det är en LED-belysning med rött ljus, totalt är det 13 stolpar med den belysningen.

Det röda ljusskenet har en våglängd som ger mindre påverkan på fladdermössens naturliga beteenden i skymning och på natten. Belysningen är också närvarostyrd med rörelsedetektorer som gör att den tänds när en människa kommer gående eller cyklande. Det är en bra kombinationslösning så att vi inte stör naturen i känsliga områden för mycket, säger Mathias Johannesson projektledare på tekniska förvaltningen.

Karta som visar en nya gång- och cykelvägen vid Bäckravinsgatan.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad