Pixibok ska väcka ungas tankar om våld i nära relationer

Genom en liten bok i det välkända pixiformatet vill fältgruppen sätta ljuset på våld i ungas nära relationer och öka medvetenheten om problemet, så att unga får större möjlighet att både upptäcka sådant våld och agera.

Kontroll över partnern via mobilen är ett av flera exempel på beteenden som inte är okej som tas upp i pixiboken. Den har illustrerats av Sara Helsén.

Våld i nära relationer är alltid ett viktigt ämne. På senare tid har det fått extra stor uppmärksamhet och hamnat väldigt högt på dagordningen, främst vad gäller mäns våld mot kvinnor. Något som också har lyfts är våld i ungas nära relationer vilket uppmärksammas bland annat i det här inslaget i Sveriges radio den 17 maj och i denna storsatsning av UR.

Den pågående kampanjen #ärduokej? syftar till att öka medvetenheten om och motverka just våld i ungas nära relationer. Fältgruppen påbörjade arbetet med kampanjen redan 2019 och förra året drog den igång på allvar med bland annat en utbildningsinsats för fritidsledare och medarbetare på högstadieskolor i Mölndal. Dessutom arrangerades en digital konferens med olika föreläsare som följdes av nästan trehundra deltagare.

Pixibok nästa steg i kampanjen

Nu har en liten skrift i det klassiska pixiboksformatet tagits fram för att ytterligare öka möjligheterna att nå ungdomar med viktiga budskap och väcka tankar och dialog. Den lilla, kvadratiska boken (som håller på att tryckas) kommer att finnas till exempel på ungdomsmottagningen, i väntrum, hos kuratorn på skolan och på fritidsgården. Den har på sätt och vis redan ”smyglanserats” eftersom bilderna har använts i inlägg i sociala medier.

– Pixiboken ska inte bara presentera information utan även vara tankeväckande. Jag vet av egen erfarenhet att små, tilltalande böcker som man kan bläddra i är ett bra och lättillgängligt format, säger Signe Johansson, en av fältsekreterarna.

– Om jag som tonåring sitter i väntrummet på ungdomsmottagningen och bläddrar i pixiboken, kanske jag kommer att tänka på min egen eller en kompis parrelation. Jag kanske börjar reflektera kring att ”det står i boken att det här är faktiskt inte okej, det kan vara våld” och det kanske leder till att jag vågar ta upp frågan med den jag ska träffa eller prata med.

Konkreta exempel lättare att ta till sig

På bokens första uppslag lyder rubriken ”Att vara ihop” och läsaren möts av frågorna: ”Är du ihop med någon just nu?”, ”Får ni varandra att må bra?” och ”Vet du vad som är OK och inte i en relation?”. På uppslaget därpå kommer tankebubblor där det till exempel står: ”Jag får alltid höra att jag inte duger.” Nedtill finns en faktaruta som förtydligar vad det är för typ av våld som beskrivs på uppslaget: ”Hot, kontroll, isolering, manipulation, kränkningar är alla exempel på psykiskt våld, detta är inte okej.”

Signe betonar att bokens konkreta exempel är viktiga – det kan vara lite för abstrakt att säga exempelvis ”du kanske är utsatt för digitalt våld”. Att istället ge ett tydligt exempel gör det lättare att nå fram, som i formuleringarna "Blir din partner arg om du inte svarar i telefon eller på sms?" och ”Måste du ha på din snapchatkarta så att din partner hela tiden vet vart du är?”.

Viktig roll som budbärare

Fältgruppen är noga med att framhålla att de själva inte formellt är experter på ämnet våld i ungas nära relationer. Men de är väl pålästa och kan fungera som budbärare genom sitt grunduppdrag som är att jobba uppsökande och förebyggande med ungdomar. Det handlar också om att tillgängliggöra information och insikter på ett sätt som gör att det når fram, som med den nya pixiboken.

Input från ungdomar och kollegor

I arbetet med boken har fältgruppen fått input från kollegorna i familjefridsteamet som har våld i nära relationer som sitt huvuduppdrag och som vänder sig till alla Mölndalsbor över 18. Och i höstas ordnades en träff med stadens unga kommunutvecklare som fick bidra med sina tankar – de önskade bland annat ”sms-språk” och uttryckte att färgerna inte måste vara mörka bara för att det handlar om våld. Underlaget skickades till illustratören Sara Helsén, som använt sig av detta när hon skapat bilderna och layoutat boken.

Pixiboken släpps i början av juni och i samband med detta ordnas även en uppföljande nätverksträff för fritidspersonal och medarbetare på högstadieskolor i Mölndal.

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad