Ny upphandling för driften av Berzelius äldreboende

Det har blivit dags att göra en ny upphandling för driften av Berzelius äldreboende. För första gången i Mölndals stad kommer utvärderingen att göras utifrån bästa kvalitet i stället för lägsta pris.

Berzelius äldreboende

Privat drift sedan starten

Ända sedan Berzelius äldreboende byggdes har det drivits av externa aktörer. Sedan oktober 2014 är det Förenade Care AB som ansvarar för driften av Berzelius äldreboende.

Avtalet löper ut oktober 2022

Avtalet med Förenade Care AB löper ut i oktober 2022 och därför måste en ny upphandling göras enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Det betyder att alla intresserade aktörer kan lägga anbud om att ta över driften av Berzelius äldreboende.

Upphandling främjar mångfald genom olika driftsformer som ger medborgare en möjlighet att välja. Det stimulerar utveckling och höjer kvaliteten på den vård och omsorg som bedrivs i staden. Vi har varit mycket nöjda med hur Förenade Care har tagit hand om driften av Berzelius äldreboende. Men enligt lag måste nu återigen intresserade aktörer ges möjlighet att lämna anbud, säger Göran Isacsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Utvärdering utifrån kvalitet

Den 27 maj fastställde vård- och omsorgsnämnden de krav som ställs på den aktör som får ta över driften. För första gången i Mölndals stad kommer utvärderingen av anbuden att göras utifrån kvalitet.

I en upphandling av det här slaget är det ofta aktören som uppfyller samtliga krav till lägst pris som tilldelas uppdraget. Men den här gången beslutade nämnden att utvärderingen skulle göras utifrån bästa kvalitet i stället. Kvalitetsområden och en utvärderingsmodell har arbetats fram för att kunna utvärdera och poängsätta anbuden utifrån kvalitet. Det ska bli mycket spännande att följa urvalsprocessen, säger Göran Isacsson.

Inlämning av anbud

Upphandlingen har startat och de aktörer som är intresserade av att ta över driften kan skicka in anbud till vård- och omsorgsförvaltningen fram till slutet av augusti 2021. När annonseringstiden är slut kommer vård- och omsorgsnämnden besluta om vilken utförare som uppfyller kraven och därmed får lov att ta över driften av Berzelius äldreboende.

Nytt avtal i oktober 2022

Nytt avtal börjar gälla i oktober 2022. Under tiden pågår verksamheten på Berzelius äldreboende precis som vanligt.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad