Unga i Mölndal ser hoppfullt på framtiden

Nio av tio ungdomar i Mölndal ser positivt på framtiden men många upplever att de mått sämre under pandemin. Det visar resultatet av den nationella ungdomsenkäten LUPP som unga i Mölndal fyllde i under hösten 2020.

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Enkäten besvaras av unga i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.

Undersökningen är ett sätt för kommunen att få kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter. Nio av 13 kommuner i regionen genomförde LUPP 2020.

Stark framtidstro

Det var under speciella omständigheter som enkäten genomfördes under hösten. Coronapandemin påverkade såväl ungas fritidsaktiviteter som skolgång. Trots det svarade nästan nio av tio ungdomar att de ser ganska eller mycket positivt på framtiden.

Det är ett fantastiskt resultat att framtidstron är så stark bland unga i Mölndal. Vi som kommun har ett stort ansvar att stötta unga och se till att det finns förutsättningar för unga i vår kommun att utvecklas, säger Kim Henriksson samordnare för barn och ungas inflytande och projektledare för Lupp i Mölndals stad.

Många unga upplever att livet försämrats under coronapandemin. I årskurs 8 svarar drygt var tredje tjej och en något mindre andel killar att livet blivit mycket eller lite sämre.

Vi har nog inte sett alla konsekvenser av pandemin än och för oss som arbetar med barn och unga är det viktigt att vi är uppmärksamma och stöttar med rätt åtgärder både nu under pandemin och sedan när det är över. Vi måste se till att det finns meningsfulla fritidsaktiviteter och riktade insatser om vi märker att det finns unga som inte mår bra, säger Henrik Dahlqvist avdelningschef kultur- och fritidsförvaltningen.

Många känner sig otrygga

Ungefär en av fyra beskriver att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott – och ännu något fler upplever otrygghet i vardagsmiljön. Det är framför allt i centrum och i kollektivtrafiken som flest unga anger att de känner sig otrygga.

Det är allvarligt att så många unga svarat att de utsätts för brott och känner sig otrygga. Vi måste ta ett gemensamt ansvar kring detta och se till att vi skapar trygga miljöer och erbjuder utvecklande aktiviteter och trygga sociala sammanhang i kommunen. Vi kommer fortsätta att arbeta med och utveckla trygghetsskapande insatser som exempelvis trygghetsvärdar, meningsfulla ungdomsverksamheter och folkhälsoinsatser, säger Henrik Dahlqvist.

Dessutom kommer vi att anställa unga kommunutvecklare som får i uppdrag att arbeta med Luppresultatet för ta reda på vad och hur unga i Mölndal vill förändra och förbättra sin egen vardagsmiljö och livssituation, säger Kim Henriksson.

Unga ges möjlighet att påverka

Det är inte första gången som Lupp genomförs i Mölndal. Både 2013 och 2017 fick unga möjligheten att göra sina röster hörda. Ungdomsenkäten Lupp innehåller en mängd frågor som rör olika delar av livet, så som inflytande, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, fritid och hur de ser på sin egen framtid. Resultatet av undersökningen kommer både att användas för fortsatt dialog med unga och som ett underlag när det kommer till beslut i kommunens verksamheter.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad