Extra föreningsstöd Corona

Nu kan din förening söka extra coronastöd igen. Det finns 1,5 miljoner kronor att söka för föreningar i Mölndal. Det extra föreningsstödet ska täcka lite av förlorade intäkter och ökade kostnader kopplat till corona. Det är andra gången Mölndals stad utlyser extra föreningsstöd.

Många föreningar har drabbats ekonomiskt av coronapandemin, Därför avsätter nu Mölndals stad ytterligare 1,5 miljoner för extra föreningsstöd. Det beslutade kommunstyrelsen i veckan. Finansiering sker via kommunstyrelsens utökade anslag för Covid-19 relaterade kostnader.

Så funkar bidraget

Alla föreningar och studieförbund inom kultur- och fritidsområdet i Mölndals kommun kan själva ansöka om bidrag i en e-tjänst. Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras vid fördelning av pengarna. Däremot inte elitinriktad verksamhet. Bidraget ska fördelas solidariskt så att hela föreningslivet gynnas, därför kommer ingen förening att kunna få full kompensation.

Så här söker du

Följ anvisningarna i e-tjänsten: Extra föreningsstöd - corona

Tidsplan

  • ansökningsperiod, 5– 21 juni
  • Handläggning sker löpande och besked kommer i augusti

Kriterier för extra föreningsstöd

  • Bidragsberättigade föreningar i Mölndal
  • Ansökan ska innehålla underlag som visar hur föreningen drabbats ekonomiskt och med vilket belopp
  • Påverkan på barn- och ungdomsverksamhet prioriteras
  • Mölndals stad följer ordinarie norm för föreningsstöd, och ersätter maximalt 50 procent av berättigat belopp
  • En förening med uppenbar risk att gå i konkurs kan få högre belopp än så, på särskilda grunder
  • Inga stöd fördelas till elitidrottsverksamhet
  • Se alla övriga kriterier i e-tjänsten

Bakgrund

I höstas utlyste Mölndals stad extra föreningsstöd första gången. Då betalade kommunen ut drygt 900 000 kronor ut till 24 föreningar för perioden mars-sept 2020. Kommunstyrelsen beviljade extra medel för föreningsstöd efter en kartläggning som Mölndals stad gjorde förra sommaren, och som visar att många föreningar har drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Nu har kommunstyrelsen beviljat ytterligare medel för extra föreningsstöd för perioden 1 okt 2020 – 31 maj 2021.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad