Tillsyn av strandskydd i sommar

Mölndals stad planerar att göra tillsyn av hur strandskyddet efterlevs. Kontrollen kommer att göras i slutet på sommaren och början av hösten.

Miljöförvaltningen i Mölndals stad kommer att besöka ett avgränsat område för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöerna. Vi letar exempelvis efter bryggor, bastubyggnader eller sjöbodar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv eller riskerar att påverka växt- och djurliv. En liten bit av kommunen kontrolleras varje år. I år fortsätter vi där vi slutade förra året, västerut i Inseros längs Lindomeån.

Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras.

Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskyddat område inte har kunskap om att det är visst byggförbud och förbud att privatisera inom skyddat område. Vid särskilda skäl kan man ansöka om strandskyddsdispens hos byggnadsnämnden i Mölndals stad.

molndal.se kan du läsa mer om vad som gäller vid strandskydd och vad som är förbjudet att göra vid ett sådant område.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad