Utdelning av Miljöpriset 2021

Miljöpriset har delats ut till Marie Fischer och personalen på Mölndals kyrkogårdsförvaltning. De får priset för sitt målmedvetna arbete med biologisk mångfald, nya planteringsstrategier samt miljövänligare maskiner och produkter. Allt med miljöns bästa i focus.

Miljönämndens ordförande Anders Ådahl överlämnade priset till Marie Fischer som är Kyrkogårds och fastighetschef på kyrkogårdsförvaltningen. Med vid utdelningen var också kyrkoherde Carl Sjögren.

Vi är glada och stoltas över att få priset. Det är en uppmuntran för alla i personalen att fortsätta och utveckla vårt miljöarbete, säger Marie.

Mer information om hur kyrkogårdsförvaltningen jobbar med biologisk mångfald hittar du på Svenska kyrkans webbplats

Miljönämndens motivering

”En kyrkogård är en plats för minnen och stillhet. En plats för reflektion, en plats för det som varit och det som kommer.
I Mölndals pastorat har kyrkogårdarna nu också en stark miljöprägel. Arbetet har bland annat riktats mot biologisk mångfald på flera sätt, miljövänligare maskiner och produkter, samt nya planteringsstrategier. I det stora är det livets cirkularitet som nu är så tydligt manifesterat genom hur man nu arbetar miljöorienterat med sina kyrkogårdar. Detta vill Miljönämnden uppmärksamma genom att tilldela Marie Fischer, Kyrkogårds- och fastighetschef, och personal på Mölndals pastorats kyrkogårdsförvaltning 2021 års miljöpris i Mölndals Stad.”

Mölndals stads miljöpris

molndal.se/miljopris kan du läsa mer om miljöpriset och vilka som vunnit tidigare år.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad