Dialogprojektet - politiker svarar på dina frågor

Under våren fick Mölndals folkvalda politiker chansen att svara på allmänhetens frågor. Resultatet blev en film.

Under våren 2021 spelade Mölndals stad in en film där våra folkvalda svarar på ett antal av frågor som Mölndalsbor har skickat in. Projektet kallades för dialogprojektet och gick ut på att hitta ett alternativ till den dialog som vanligtvis sker mellan invånare och politiker på stadens gator och torg. Inspelningen skedde under två heldagar i maj på olika platser runt om i Mölndal. 

I år är det 50 år sedan kommunerna Kållered, Lindome och Mölndal gick samman och blev det vi idag kallar Mölndal. Filmen är en del av detta 50-årsjubileum.

Se filmen på stadens Youtube-kanal

Frågor samlades in under våren

Frågor samlades in från allmänheten genom sociala medier och stadens egna samverkansgrupper. Många frågor kom in och frågorna berörde allt från kollektivtrafik till vildsvin. Projektgruppen som bland annat bestod av två unga kommunutvecklare valde sammanlagt ut 24 frågor. Politiker från alla åtta partier fick sedan själva välja vilka frågor de skulle svara på i filmen.

Du kanske själv har en fråga eller en synpunkt som du vill lämna?

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad