Integrationsstrategi för ökad social hållbarhet

På kommunfullmäktiges möte den 16 juni beslutades om en integrationsstrategi för Mölndals stad.

Syftet med en strategin är att skapa kraft, tydlighet och riktning i integrationsarbetet.

Mer information

Kontakt

Kommunfullmäktige
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad