Lättare att anmäla oro för barn med ny e-tjänst

Orosanmälningar utgör en viktig del i samhällets yttersta skyddsnät för barn och ungdomar. Tack vare en ny e-tjänst som Mölndals stad tagit fram har det blivit lättare att anmäla oro för ett barn eller en tonåring.

I flera års tid har antalet orosanmälningar stadigt ökat i Mölndal liksom i resten av Sverige. Förra året inkom fler än 2300 orosanmälningar till stadens socialtjänst vilket betyder att antalet har mer än fördubblats sedan 2015, då motsvarande siffra var lägre än 1100.

Fånga upp fler som far illa

Orosanmälningar kommer in till socialtjänsten på olika sätt, bland annat via telefon, pappersblankett och fax. Nu finns även en e-tjänst för ändamålet. Förhoppningen är att e-tjänsten ska göra det enklare för både privatpersoner och professionella att göra en orosanmälan när det behövs.

– Det är viktigt för oss att hänga med i utvecklingen kring digitalisering. Men framförallt underlättar den nya e-tjänsten kontakterna med socialtjänsten och vi hoppas att den ska bidra till att vi fångar upp fler barn och ungdomar som far illa, säger Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef.

I ungefär ett halvår har e-tjänsten använts internt inom Mölndals stad, framförallt av socialtjänsten själv och av skolförvaltningen. Syftet med att i ett första steg lansera e-tjänsten internt var att skapa möjlighet att upptäcka, och vid behov justera, eventuella brister före lanseringen på bredare front.

Orosanmälan kan leda till stöd och hjälp

Professionella inom flera områden omfattas av det som kallas anmälningsplikt vilket innebär skyldighet att göra en orosanmälan vid oro för ett barn eller en tonåring. Även som privatperson kan du göra en viktig insats genom att göra en orosanmälan om du är orolig.

Att orosanmälningar görs – och att de görs så tidigt som möjligt – är bra eftersom det ökar socialtjänstens möjlighet att fånga upp barn som far illa och att, vid behov, ge barnen och familjerna det stöd och de insatser som behövs.

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad