Inga förändringar för naturområdet i Livered

Idag behandlades svaret på det initiativärende som kommit in om Trollskogen. Lokalstrategiska utskottet föreslår kommunstyrelsen att avsluta ärendet.

I ett naturområde i Livered finns en olovlig etablering, Trollskogen. Mölndals stad har bestämt att området ska städas och återställas.

I kommunstyrelsen har det parallellt väckts ett ärende om att utreda möjligheterna att bevara Trollskogen. Ärendet har utretts av stadsledningsförvaltningen och presenterats för lokalstrategiska utskottet. Utskottets förslag till kommunstyrelsen är att avsluta den politiska behandlingen av ärendet. Det innebär att det som tidigare bestämts gäller och att området ska städas och återställas som naturområde.

Många hör av sig

Vi har under våren fått in många synpunkter med anledning av Trollskogen. En del uppskattar området och vill att det ska vara kvar, en del tycker att det är skräpigt och förstör naturen och vill att det ska tas bort. Det råder mycket delade meningar hos Mölndalsborna.

Olovlig etablering i naturområde

I översiktsplan för Mölndals stad framgår att området är värdefullt för natur-, kultur- och friluftsliv. En etablering här kräver tillstånd och ett sådant saknas. Både översiktsplan och naturvårdsplan är två av Mölndals starkaste och mest omfattande styrdokument. Trollskogen är en olovlig etablering och hanteras på samma sätt som alla olovliga etableringar, med en saklig och opartisk hållning.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad