Årets kulturstipendier går till dansare och tryckverkstad

Årets arbetsstipendium för konst och kultur går till dansaren, koreografen och arrangören Alyssa Briteramos (Alyssa Chloé). Den kollektivt ägda konstgrafiska tryckverkstaden Bolaget Vardagsbilder tilldelas årets kulturstipendium.

Foto på Alyssa Briteramos.


Arbetsstipendium konst och kultur

Syftet med arbetsstipendiet på 50 000 kronor är att uppmuntra till ett kreativt och levande konst- och kulturliv i Mölndal. Stipendiet delas ut årligen till en enskild professionell kulturarbetare eller konstnär som bor eller vistas i Mölndal för att genomföra ett arbete eller projekt. Arbetet ska bidra till egen konstnärlig utveckling och gärna komma invånarna i kommunen till gagn.

Alyssa Briteramos, dansare och koreograf

Alyssa Briteramos tilldelas Mölndals stads arbetsstipendium konst och kultur för att inom dansstilarna vogue och whacking ha varit en av de som fört genren till Sverige och bidragit till stilarnas utveckling och fortlevnad. Alyssa har genom ett pedagogiskt tilltal och driv spridit dansen till fler på ett inkluderande sätt och bistått med nycklar till rörelseglädje. Arbetsstipendiet konst och kultur ska användas till förkovran och research inför ett koreografisk projekt. Projektet ska utmynna i en dansfilm med fokus på undergenren whacking.

Foto på tryckeri hos Bolaget Vardagsbilder

Kulturstipendium

Med kulturstipendiet på 10 000 kronor vill vi uppmärksamma ambitiösa kulturutövare i Mölndal och goda kulturinitiativ som sker i kommunen. Det delas ut varje år till en enskild person, ett nätverk eller en förening som har engagerat sig i och främjat kommunens kulturliv.

Bolaget Vardagsbilder, konstgrafisk tryckverkstad

Bolaget Vardagsbilder tilldelas Mölndals stads kulturstipendium för att genom sin pågående verksamhet och sitt utställningsarbete håller de konstgrafiken levande, främjar och bidrar till kunskapsöverföring samt tillgängliggör grafikkonsten för allmänheten. I verkstaden kombineras flera hundra år gamla tryckmetoder med moderna uttryck och tekniker. Bolaget Vardagsbilder samarbetar sedan många år både nationellt och internationellt med andra konstgrafiker och tryckverkstäder och har kommit att bli ett konstgrafiskt nav.

Fler stipendier i höst

Årets mottagare av Mölndals två kulturstipendier utsågs på kultur- och fritidsnämndens möte den 17 juni. Kultur- och fritidsnämnden delar även ut ledarstipendium och idrottsstipendium i höst.

Läs mer om kulturstöd från Mölndals stad

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad