Krisledningen avvecklas

Nu avvecklar Mölndals stad den krisledning som varit igång sedan mars 2020. Det innebär inte att pandemin är över. Arbetet med krisen fortsätter i andra former och staden har fortsatt beredskap om frågor som rör covid-19.

Därför avvecklas krisledningen

Stadens centrala krisledningsorganisation har varit aktiverad i stort sett ända sedan pandemin startade i mars 2020. I takt med att smittspridningen avtar och andelen vaccinerade ökar har påverkan på våra verksamheter minskat.

Vad händer nu?

Under sommaren kommer en sommarstab arbeta med samordning av åtgärder och information inom våra verksamheter. Efter sommaren kommer ett nytt beslut att fattas kring hur arbetet med pandemin ska fortsätta.

Efter sommaren har vi troligen bättre information om hur situationen förväntas utvecklas under hösten. Möjligheten finns alltid att återaktivera krisledningen, säger Charlotta Källerfelt, Säkerhets- och beredskapschef.

Pandemin är inte över

Det är inte läge att slappna av trots att smittan i nuläget går ner i många delar av Sverige. Det är viktigt att vi även fortsatt håller i och håller ut och följer rekommendationer från myndigheter. Alla som arbetar i kommunen ska fortsätta hålla avstånd, jobba hemifrån om möjligt och använda den skyddsutrustning som har bedömts nödvändig i de olika verksamheterna. Planen är att vi succesivt ska återgå till normalitet i samma takt som resten av Sverige gör det.

Det är viktigt att komma ihåg att pandemin inte är över. Vi har en minskad smittspridning som är väldigt positiv, men det beror på att vi följer de rekommendationer som finns. Jag hoppas att alla som får erbjudande om vaccin tar det, säger Charlotta Källerfelt.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad