Årets feriejobb är igång

Sommarens feriejobb i stadens regi är igång. Cirka 160 ungdomar har hittills jobbat sin första av tre veckor på någon av de många arbetsplatser som tar emot feriejobbare denna sommar. Sammanlagt kommer ungefär trehundra Möndalsungdomar att feriejobba i år.

Feriejobb i Mölndal innebär att ungdomar får möjlighet att arbeta under tre veckor på sommaren. För många blir feriejobbet den allra första, viktiga arbetslivserfarenheten. I år var det Mölndalsungdomar födda 2003 eller 2004 som kunde ansöka vilket rekordmånga gjorde. Det höga söktrycket förmodas bero på pandemin och dess negativa påverkan på arbetsmarknaden för unga, som fått svårare att hitta arbete.

Tre perioder à tre veckor

Feriejobben pågår i stort sett hela sommaren, under tre perioder som följer på varandra. Det första gänget, som består av cirka 160 ungdomar, har nu feriejobbat i en vecka och påbörjar imorgon (måndag 28 juni) sin andra av tre veckor. Totalt kommer ungefär trehundra Mölndalsungdomar att feriejobba denna sommar.

Ungdomarna arbetar inom flera verksamheter, på över fyrtio olika arbetsplatser. Så gott som alla Mölndals stads förvaltningar tar emot feriejobbare, därtill tar Gunnebo Slott och Trädgårdar – som är ett kommunalt bolag – emot ungdomar för feriejobb inom flera olika områden. Därutöver finns feriejobbsplatser inom Pingstkyrkans second hand-butik.

Feriejobben och pandemin

När planeringen inför årets feriejobb drog igång på allvar i början av året var det ännu osäkert om, och i så fall hur, pandemin skulle påverka feriejobben. Mölndals stad har längs vägen varit noga med att informera om att utgångspunkten är att årets feriejobb ska genomföras men att de kan komma att påverkas av rådande pandemi. Därför måste både de ungdomar som ansökt och de arbetsplatser som ska ta emot feriejobbare, vara beredda på förändringar med kort varsel.

Just nu ser det dock ut som att feriejobben ska kunna genomföras och första periodens feriejobb är alltså i full gång. Ungdomarna som feriejobbar måste såklart förhålla sig till de pandemiregler som gäller i hela samhället samt till eventuella rutiner och regler på respektive arbetsplats.

Åldersgräns inom vård och omsorg

En konkret och lite större justering har behövt göras med anledning av pandemin; man måste ha fyllt 18 för att få feriejobba inom vård- och omsorgsförvaltningen (undantaget några platser på förvaltningens kansli, där arbetsuppgifterna är administrativa). Så var det även förra året, också då på grund av pandemin.

Mer information

molndal.se/feriejobb

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad