Först i landet med specialkompetens inom smittskydd

Pandemin har visat hur viktigt det är att göra allt för att minska smittspridning. Mölndals stad är första kommunen i landet att införa specialkompetens inom smittskydd och vårdhygien på kommunal nivå.

Specialistsjuksköterska med ansvar för smittskydd och vårdhygien

Rollen och kompetensen specialistsjuksköterska med huvudansvar för smittskydd och vårdhygien finns idag endast centralt inom Västra Götalandsregionen. Mölndals stad är först i landet med att införa rollen på kommunal nivå.

Sedan pandemin startade har det blivit extra tydligt hur viktigt det är att arbeta aktivt med smittspridning och vårdhygien. Det är komplexa områden och därför vill vi ha denna viktiga resurs så nära våra verksamheter som möjligt för att snabbt kunna ge rådgivning och handledning vid behov. Vi är stolta över att vara först i landet med att få in den här kompetensen i förvaltningen, berättar Christina Wadell, verksamhetschef inom hälso- och sjukvården i Mölndals stad.

Viktig resurs i kampen mot smittspridning

En specialistutbildad sjuksköterska med fördjupade kunskaper inom smittskydd och vårdhygien blir en viktig resurs i kampen mot smittspridning.

Om en smitta upptäcks kan smittspridning ske snabbt. De första, akuta åtgärderna behöver göras direkt. Att ha nära tillgång till specialkompetens inom området kan vara avgörande för att undvika spridning, förklarar Christina Wadell.

Ansvar för smittskydd och vårdhygien

För att kunna gå utbildningen Nordisk magisterutbildning i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien på Göteborgs Universitet krävs att du arbetat som legitimerad sjuksköterska eller läkare i minst två år.

Vi ser en stor fördel med att vidareutbilda en av våra befintliga sjuksköterskor som arbetat mycket med dessa frågor gentemot Västra Götalandsregionen under pandemin och som känner väl till våra verksamheter. Utbildningen är omfattande och ger de fördjupade kunskaper som behövs för att kunna ta snabba beslut om smitta upptäcks. Med kompetensen nära till hands kan vi arbeta ännu mer förebyggande för att undvika smitta i framtiden, säger Christina Wadell.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad